Søg midler hos Siemensfonden

Du kan nu søge økonomisk støtte i 2018 til dit projekt hos Siemensfonden. Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

11.10.2017 | Christian Haaber Rasch

Midlerne uddeles hvert år af en uafhængig bestyrelse til forskning, eksempelvis bachelor- og masterafgangsprojekter hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan bidrage til at hæve projektets niveau. (Foto: Siemensfonden)

Siemensfonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standardlaboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).
  • Støtte til rejser som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.
  • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

Dette skema skal være udfyldt til hver enkelt ansøgning. Ansøgningen skal indeholde dit navn samt hvilken særlig effekt, det ansøgte beløb får på det færdige projekt.

Ansøgninger skal sendes til Birgitte So-Young Ahn (bsa@au.dk) senest d. 22. november 2017.

Beslutningen om tildeling af midler tages i januar 2018, hvorefter ansøgerne vil modtage svar.

Spørgsmål kan rettes til Birgitte So-Young Ahn.  


Om Siemensfonden

Siemensfonden blev stiftet i 1964 og er en uafhængig fond, som hvert år modtager sine midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter inden for det naturvidenskabelige område.

Læs mere om Siemensfonden.

Studerende