Stormøder på ST om Campus 2.0

ST afholder en række stormøder, hvor du kan høre mere om campusudviklingen "Campus 2.0", komme med dine egne inputs til ledelsen og drøfte behov og visioner for ST.

13.09.2018 | Christian Haaber Rasch

Søauditoriet i Universitetsparken.

Hør om fremtidsplanerne for ST, kom med egne inputs til ledelsen og drøft fakultetets behov i forbindelse med Campus 2.0. (Grafik: AART Architects)

ST holder i løbet af de næste måneder en række stormøder, hvor du og alle andre studerende kan høre mere om planerne for ST's fysiske udvikling, komme med egne inputs til ledelsen og drøfte ST's overordnede behov i forbindelse med AU's campusudvikling - Campus 2.0.

Ved at deltage er du med til at kvalificere visionerne og sikre, at undervisning, forskning, studiemiljø m.v. får så gode rammer som muligt.  

Der vil senere følge lokale processer, hvor formålet er at afdække medarbejdere og studerendes konkrete behov.

Tid og sted for møderne:

  • Foulum d. 24. september kl. 10.30-12 i Auditorium 8814-3075. Mødet henvender sig især til studerende og medarbejdere på ANIS, AGRO, DCA og FOOD samt Administrationscenter ST Foulum.

  • Katrinebjerg d. 1. oktober kl. 11-12.30 i Aulaen, Nordre Ringgade 4, 1412-129B. BEMÆRK! Mødet om Katrinebjerg afholdes i aulaen, da alle auditorier på Katrinebjerg er optaget til undervisning denne dag. 
    Mødet henvender sig især til studerende og medarbejdere på ASE, ENG og CS.
  • Online videomøde på engelsk d. 24. oktober kl. 16:30-18.00 i Aud E (1533-103). Mødet kan følges på dette videolink: http://vc.au.dk/videos/livestreams/page1/ (linket aktiveres ved mødets start). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via SMS. OBS: Du er også velkommen til deltage fysisk i mødet!

  • Universitetsparken den 25. oktober kl. 11.45-13.15 i Aulaen, Nordre Ringgade 4, 1412-129B. Mødet henvender sig især til studerende og medarbejdere på PHYS, GEOS, CHEM, MATH, MBG, BIOS, INANO, FOOD, ANIS, AGRO DCE samt Administrationscenter ST Aarhus.

På møderne vil dekan Niels Chr. Nielsen introducere planerne for Campus 2.0., og fakultetets tekniske chef Bent Lorenzen vil præsentere planen for fakultetets bygninger. Herefter vil der være en åben drøftelse af ønsker, behov og ideer til at skabe et godt studiemiljø, god sammenhæng på tværs af fakultetet, og til hvordan vi styrker samarbejdet med eksterne relationer.

Drøftelsen er et led i en overordnet brugerinddragelse, og derfor vil input fra møderne gå videre til universitetets ledelse.

Alle medarbejdere og studerende kan også komme med forslag, ønsker og ideer ved at skrive til nycampus@au.dk.

Studerende