Overgangsordning 2017-2018

Studerende, der afslutter første studieår sommeren 2017, fortsætter på andet år på studieordning 2017.

Studerende, der afslutter andet studieår sommeren 2017, følger studiediagrammerne, der fremgår af venstremenuen.