Orientering om tilvalg, studieretninger og sidefag for studerende på studieordning 2012-2016

På bachelorstudiet i fysik er der to specielt tilrettelagte studieretninger, nemlig Teknisk Fysik og Astronomi. Du kan enten vælge en af disse, mindst ét 30 ECTS tilvalg fra et andet fag end fysik, et af de særlige tilvalg eller et sidefag. Valget foregår ved slutningen af første studieår, som er fælles for alle fysikstuderende.

Overgang til semesterstruktur
Studerende, der er startet sommeren 2016, fortsætter på 2. år hørende til studieordning 2017. For studerende, der skal i gang med bacheloruddannelsens 3. år, publicerer studiekontoret særskilt overgangsordning.


Studieretning Astronomi
studieretning Astronomi indgår der 30 ECTS astronomi på 2. og 3. år (rød). Der er ingen specielle krav til udfyldning af de grønne felter i skemaet (15 ECTS). 
 

Studieretning Teknisk Fysik
studieretning Teknisk Fysik indgår kemi på 2. og 3. år (rød) og teknisk orienterede fysikfag fordelt over sidste del af bacheloruddannelsen (grøn).
 

Fysik med tilvalg eller sidefag
På  Fysik med tilvalg  er der åbent for mange forskellige 30 ECTS tilvalg. Tilvalget indpasses i de røde områder i skemaet. Den resterende plads (grøn) bruges på valgfag i fysik. Stiler du efter sidefag i et fag uden for IFA (for at få undervisningskompetence i faget i gymnasiet) skal hele tilvalget være inden for dette fag. Sidefaget afsluttes på kandidatuddannelsen. På et tidspunkt undervejs i forløbet skal du tilmelde dig sidefaget; vær opmærksom på, at tilvalg af sidefag har konsekvenser for længden af kandidatstudiets speciale. Er der valgt sidefag fra et andet fakultet forlænges kandidatstudiet med et halvt år til 2,5 år.

Nogle af de interessante muligheder er kombinationer af fysik med andre af fakultetets fag. Fakultetets sider om tilvalg findes her. 

 • Matematik: Fysik kan kombineres med matematik fra 1. kvarter på 2. år. Det kan ske på flere måder. Stiles der efter sidefag i matematik, kan det se ud som vist her.
  Bemærk: Tager du Matematisk Analyse 2, behøver du ikke tage det ellers obligatoriske støttefag Fourieranalyse, forudsat det sker før Kvantemekanik.
   
 • Kemi: Fysik kan kombineres med kemi fra 1. kvarter på 2. år. Det kan ske på flere måder. Stiles der efter sidefag i kemi, kan det se ud som vist her.
   
 • Datalogi: Tilvalg med programmering kan indpasses som vist her.
   
 • Geofysik: Tilvalg i geofysik kan indpasses som vist her. Ønskes den særlige kandidatuddannelse i Geofysik, skal det se ud som vist. 

Kombination af fysik med fag fra andre fakulteter er ofte vanskeliggjort af, at disse andre fag ønsker den studerende som heltidsstuderende i et halvt år eller mere. Det betyder, at du kan blive nødt til at indskyde minimum et halvt studieår efter 1. år. Kontakt studievejledningen for såvel fysik som det andet fag for nærmere afklaring. Ønsker du et sidefag på Det Humanistiske Fakultet eller i idræt, er der en fast aftale fakulteterne imellem om, at 45 ECTS af sidefaget skal indplaceres på 3. år. Det kan se ud som vist på skemaet her. Studievejledningen eller studielederen ved naturvidenskab kan oplyse navn på kontaktperson for det relevante fag på humaniora.


Kandidatuddannelserne (120 ECTS)
Planlægger du at fortsætte på en af IFAs kandidatuddannelser, vil det være nyttigt at kende indholdskravene til disse, når du overvejer valgmulighederne på bacheloruddannelsen. Indholdskravene til de tre kandidatuddannelser er listet her.