FAQ - Hjemmeopgaver

Hjemmeopgaver dækker over:

  • Frie skriftlige hjemmeopgaver
  • Bundne skriftlige hjemmeopgaver
  • Projekter/skriftlige hjemmeopgaver med efterfølgende mundtligt forsvar
  • Mundtlige prøver, hvor materiale udleveres i Digital Eksamen
  • Specialer

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig nedenfor.

Kontakt/support

Administrativ support:

Har du problemer med din eksamenstilmelding i systemet eller andre spørgsmål om eksamen, så skal du henvende dig til din eksamensadministrator. Du finder kontaktoplysninger om din eksamensadministrator på prøven i Digital Eksamen.

Teknisk support:

Kontakt Health IT for teknisk support.

Faglig hjælp:

Kontakt din underviser.

Før eksamen

Hvor finder jeg Digital Eksamen?

Du finder Digital Eksamen ved at klikke på dette link: eksamen.au.dk.

Hvornår kan jeg se min eksamen i systemet?

Du får en notifikation tilsendt din AU-mail, når din eksamen er klar i Digital Eksamen. Dette vil ske senest én uge inden eksamensstart.
Al information vedrørende den specifikke eksamen vil ligge her, og du må meget gerne tjekke eksamen løbende inden selve eksamensstart for at holde dig opdateret.

Hvordan opretter jeg en gruppe?

Hvis du afleverer din opgave i en gruppe, skal du først oprette gruppen i Digital Eksamen - se en vejledning her.

Hvad er WAYF og AU ID?

WAYF - Where Are You From - er et forbindelsesled mellem dit login på Aarhus Universitet (eller en anden uddannelsesinstitution) og eksterne web-tjenester.

Det er det samme login, som du bruger til mit.au.dk, og det betyder, at du kan bruge dit brugernavn og din adgangskode fra mit.au.dk til at få adgang mange steder. Kort sagt: ét brugernavn og én adgangskode giver adgang til mange tjenester. Og så længe du er logget ind, kan du skifte fra den ene tjeneste til den anden uden at skulle logge ind igen.

Du kan i forbindelse med din brug af Digital Eksamen blive spurgt om dit AU ID.

Dit AU ID finder du via mit.au.dk. Sådan gør du:

  1. Log in på mit.au.dk
  2. Klik på ”Personlige Oplysninger”.
  3. Du vil kunne se dit AU ID lige under linjen med dit CPR nummer.

Hvis du har et nyt studiekort, fremgår dit AU ID også her.

Hvad er eksamensreglerne på AU?

Du kan læse eksamensreglerne på AU her.

Pas på eksamenssnyd

Snyd til eksamen er en rigtig dårlig idé. Og det er vigtigt du ved, hvad eksamenssnyd er, inden du går til eksamen. Der er nemlig eksempler på, at studerende kommer til at snyde, uden de ved det. 

Der hjælp at hente på AUs side om eksamenssnyd, hvis du har brug for: 

  • at blive opdateret på, hvad eksamenssnyd er
  • at kende konsekvenserne af eksamenssnyd. 

Gå til AUs side om eksamenssnyd

Husk: er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Under eksamen

Hvordan afleverer vi en gruppebesvarelse?

Se vejledning

Hvad gør jeg ved systemnedbrud?

Hvis du oplever systemnedbrud under din skriftlige hjemmeopgave og derved ikke kan aflevere til tiden, eller du oplever andre problemer, der forhindrer dig i at gennemføre eksamen, så skal du søge en dispensation. Bliver ansøgningen ikke imødekommet, er der brugt et prøveforsøg.

Hvad er fristen for aflevering?

I din eksamensoversigt kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. For at din besvarelse kan godkendes, skal den være afleveret inden afleveringstidspunktet for din eksamen.

Sørg for altid at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudsete problemer kan håndteres inden afleveringsfristen.

Hvornår skal jeg aflevere?

Det er yderst vigtigt, at du afleverer rettidigt og i PDF, da systemet lukker ned præcist, og det er uret i Digital Eksamen, der er styrende. Hvis afleveringsfristen er kl. 12.00.00, så er det inden 12.00.00.

Hvordan uploader jeg store filer?

Her finder du en vejledning til upload af store filer

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Skal jeg selv lave en forside?

Ja, ved hjemmeopgaver skal du selv lave en forside til din opgave.

Efter eksamen

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Hvem kan jeg kontakte efter eksamen?

Hvis du har spørgsmål til din opgaveaflevering, f.eks. hvis du har opdaget, at der er gået noget galt med afleveringen af din eksamensbesvarelse, kan du tage kontakt til HE Studier - se kontaktinformationer her.

Kan jeg se, hvem der retter min eksamensbesvarelse?

Det afhænger af praksis på dit studie. Som udgangspunkt kan du ikke se, hvem bedømmeren er, hvis det er eksterne bedømmere. 

Hvordan søger jeg dispensation?

Hvis du eksempelvis har afleveret for sent (systemet lukker præcist ned ved afleveringsfristen), så skal du søge en dispensation senest 2 dage efter eksamen om at få lov til at aflevere.  Er din ansøgning ikke modtaget rettidigt, har du brugt et eksamensforsøg. Du kan læse mere om dispensationer her.

Hvor og hvornår kan jeg se min karakter?

Du kan se i Digital Eksamen, hvornår sidste dag for bedømmelse er og dermed, hvornår du senest kan få din karakter. Alternativt står det på din studieportal under det pågældende fag.
Din karakter kan du se i STADS - Studieselvbetjeningen eller på Studietidslinjen på mitstudie.au.dk.