FAQ - Skriftlige eksamener

Skriftlige eksamener med tilsyn foregår på en bestemt lokation, og der vil være eksamensvagter til stede.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig nedenfor.

Kontakt/support

Administrativ support:

Har du problemer med din eksamenstilmelding i systemet eller andre spørgsmål om eksamen, så skal du henvende dig til din eksamensadministrator. Du finder kontaktoplysninger om din eksamensadministrator på prøven i Digital Eksamen.

Teknisk support:

Kontakt Health IT for teknisk support.

Faglig hjælp:

Kontakt din underviser.

Før eksamen

Hvor finder jeg Digital Eksamen?

Du finder Digital Eksamen ved at klikke på dette link: eksamen.au.dk.

Hvilke hjælpemidler må jeg medbringe?

Du kan læse mere om hjælpemidler til skriftlige eksamener i Digital Eksamen her.

Kan jeg vælge at skrive i hånden til en digital eksamen?

Nej, prøverne foregår digitalt (medmindre en specifik eksamen giver tilladelse til at aflevere håndskrevne grafer og figurer). Ved generelle driftsproblemer kan det eventuelt besluttes, at en prøve alligevel gennemføres, og at den skal udarbejdes i hånden. Hvis din computer bryder ned i løbet af eksamenen, kan eksamenstilsynet også give tilladelse til, at din prøve afleveres håndskreven.  

Er der IT-support ved eksamen?

Der vil være IT-support-medarbejdere til stede inden eksamen starter og ved eksamens afslutning. 

Det forventes, at du har sat dig ind i de basale ting omkring eksamen, som eksempelvis at gemme som PDF - læs mere om detaljerne her.

Det med småt: universitetet fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl på din computer/Mac, hvis du får hjælp af IT-supporten.

Mobiltelefon ved skriftlig eksamen

Du må medbringe din mobiltelefon til skriftlig eksamen.

Du skal bruge telefonen, når du skal logge på Digital Eksamen med WAYF via totrinsbekræftelse eller Nem ID. Når du har logget på, skal du slukke din telefon og opbevare den i en lukket taske.

Får du behov for at benytte telefonen under eksamen, så kontakt en tilsynsvagt. Det er kun, hvis du har behov for at logge på igen, at du må benytte telefonen under eksamen.

Hvornår kan jeg se min eksamen i systemet?

Du får en notifikation tilsendt din AU-mail, når din eksamen er klar i Digital Eksamen. Dette vil ske senest én uge inden eksamensstart.
Al information vedrørende den specifikke eksamen vil ligge her, og du må meget gerne tjekke eksamen løbende inden selve eksamensstart for at holde dig opdateret.

ITX Flex

Hvis du skal til en digital skriftlig eksamen, kan det være påkrævet, at du installerer og kører programmet ITX Flex på din computer under hele eksamenen. ITX Flex er et program til overvågning af din computer i løbet af eksamen. Hvis ITX Flex er påkrævet, er det dit eget ansvar, at programmet kører på din computer under hele eksamenen.

Se eventuelt denne vejledning til skriftlige eksamener med ITX Flex.

Særligt for Mac-brugere:

Husk at sætte din Mac op til overvågning, se guide her.

ITX Flex demoeksamen

Det er muligt at teste ITX Flex i en demoeksamen inden selve eksamen. 

Hent ITX Flex

For at tilgå demoeksamen skal du anvende:

 • Personlig kode til demoeksamen:  E00000    
 • Pinkode til demoeksamen: 00000

For demoeksamen gælder det:

 • Demoeksamen går i gang efter 2 minutter, og eksamen varer 10 minutter.
 • Du kan teste, at ITX Flex danner en rød ramme rundt om din skærm og derved, at alt virker, som det skal.
 • ITX Flex optager, men gemmer ikke noget data, når du gør brug af demoeksamen.
 • Du kan ikke teste aflevering, da dette foregår på eksamen.au.dk.
 • Bemærk at denne version af demoeksamen er forældet. I demoeksamen kan du tilgå et arbejdsbibliotek til opgavesæt og besvarelse. I en rigtig eksamen er dette ikke muligt, da ITX Flex fremover alene bruges til overvågning af din computer. Under en rigtig eksamen henter du dit opgavesæt i Digital Eksamen i stedet for i ITX Flex, og du sørger selv for at vælge et sted på din computer, hvor du løbende gemmer din besvarelse uden om ITX Flex.

Systemkrav til ITX Flex

Minimumskrav

Du skal have en supporteret version af dit styresystem, for at vi kan garantere, at ITX Flex fungerer. Hold dig orienteret her:

Windows: https://endoflife.date/windows
MacOS: https://endoflife.date/macos

Alle andre styresystemer, fx Chromebook eller Linux, kan du ikke bruge til ITX Flex.


Yderligere krav i forbindelse med brug af ITX Flex

 • Du skal have internetadgang og må ikke blokkere ITX Flex’ adgang til internet/ITX Backend
 • Du skal minimum have 2 GB fri disk plads
 • Du skal sørge for, at programmet må skrive til den folder, det er installeret i
 • Brugere af Mac skal huske at give tilladelse på deres Mac-computer, at ITX-Flex må foretage overvågning af deres skærm


Hvordan ved jeg om min computer lever op til kravene?

Når du starter ITX Flex, foretager programmet et health check af computeren. Lever din computer op til kravene, vil du se tre grønne flueben, som vist her:

 • Bemærk at der er forskel imellem Windows og Mac.
 • Særligt for Mac-brugere:

Husk at sætte din Mac op til overvågning, se guide her. 

Hvad er WAYF og AU ID?

WAYF - Where Are You From - er et forbindelsesled mellem dit login på Aarhus Universitet (eller en anden uddannelsesinstitution) og eksterne web-tjenester.

Det er det samme login, som du bruger til mit.au.dk, og det betyder, at du kan bruge dit brugernavn og din adgangskode fra mit.au.dk til at få adgang mange steder. Kort sagt: ét brugernavn og én adgangskode giver adgang til mange tjenester. Og så længe du er logget ind, kan du skifte fra den ene tjeneste til den anden uden at skulle logge ind igen.

Du kan i forbindelse med din brug af Digital Eksamen blive spurgt om dit AU ID.

Dit AU ID finder du via mit.au.dk. Sådan gør du:

 1. Log in på mit.au.dk
 2. Klik på ”Personlige Oplysninger”.
 3. Du vil kunne se dit AU ID lige under linjen med dit CPR nummer.

Hvis du har et nyt studiekort, fremgår dit AU ID også her.

Hvad er eksamensreglerne på AU?

Du kan læse eksamensreglerne på AU her.

Pas på eksamenssnyd

Snyd til eksamen er en rigtig dårlig idé. Og det er vigtigt du ved, hvad eksamenssnyd er, inden du går til eksamen. Der er nemlig eksempler på, at studerende kommer til at snyde, uden de ved det. 

Der hjælp at hente på AUs side om eksamenssnyd, hvis du har brug for: 

 • at blive opdateret på, hvad eksamenssnyd er
 • at kende konsekvenserne af eksamenssnyd. 

Gå til AUs side om eksamenssnyd

Husk: er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Under eksamen

Husk!

 • at placere dit studiekort på bordet, så eksamenstilsynet kan identificere dig.
 • at kontakte eksamenstilsynet, hvis du har problemer og bed om, at det bliver noteret.
 • at du kan overgå til at skrive i hånden, hvis det ikke er muligt af fortsætte digitalt.

Min computer er gået ned under eksamen. Hvad gør jeg?

Hvis din computer går ned under eksamen, kan du overgå til at skrive på papir. Hvis det sker, er det vigtigt, at du kontakter tilsynet og skriver på det udleverede papir.

Hvad er fristen for aflevering?

I din eksamensoversigt kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. For at din besvarelse kan godkendes, skal den være afleveret inden afleveringstidspunktet for din eksamen.

Sørg for altid at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudsete problemer kan håndteres inden afleveringsfristen.

Hvordan uploader jeg store filer?

Her finder du en vejledning til upload af store filer

Hvornår skal jeg aflevere?

Det er yderst vigtigt, at du afleverer rettidigt og i PDF, da systemet lukker ned præcist, og det er uret i Digital Eksamen, der er styrende. Hvis afleveringsfristen er kl. 12.00.00, så er det inden 12.00.00.

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Hvordan ved jeg, om ITX Flex optager?

ITX Flex vil være synlig, som en rød ramme omkring din skærm, når programmet optager.

Efter eksamen

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Hvem kan jeg kontakte efter eksamen?

Hvis du har spørgsmål til din opgaveaflevering, f.eks. hvis du har opdaget, at der er gået noget galt med afleveringen af din eksamensbesvarelse, kan du tage kontakt til HE Studier - se kontaktinformationer her.

Kan jeg se, hvem der retter min eksamensbesvarelse?

Det afhænger af praksis på dit studie. Som udgangspunkt kan du ikke se, hvem bedømmeren er, hvis det er eksterne bedømmere. 

Hvordan søger jeg dispensation?

Hvis du eksempelvis har afleveret for sent (systemet lukker præcist ned ved afleveringsfristen), så skal du søge en dispensation senest 2 dage efter eksamen om at få lov til at aflevere.  Er din ansøgning ikke modtaget rettidigt, har du brugt et eksamensforsøg. Du kan læse mere om dispensationer her.

Hvad har ITX Flex optaget?

Du har mulighed for at tilgå det data, ITX Flex har optaget undervejs i din eksamen. Under eksamensinformationer kan du se, hvornår din eksamenslog er tilgængelig og fra din afleveringskvittering, kan du tilgå din eksamenslog, så snart den er tilgængelig.