Eksamensplaner

Accepter funktionelle cookies for at se eksamensplanen

For at kunne se eksamensplanen nederst på siden, skal du acceptere funktionelle cookies (eller alle cookies).

Vigtigt at vide om eksamensplanen

 • Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen.
 • Hvis du ønsker at bytte eksamenstid med en studiekammerat til mundtlig eksamen, skal du selv kontakte underviseren om dette. Eksamenskontoret kan ikke hjælpe med bytning af hold eller eksamenstider.

Hvornår er dine eksamener i Digital Eksamen?

Eksamenerne synliggøres løbende i Digital Eksamen og senest 10 dage før eksamensstart.

Læser du til diplomingeniør, vil du for dine gruppeeksamener/projekteksamener kunne finde den endelige rækkefølge i Digital Eksamen senest 14 dage før eksamen.

I menuen kan du finde vigtig information om blandt andet mødetider, hjælpemidler, eksamenssnyd, sygdom og digital eksamen.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Nogle eksamenstilmeldinger bliver desværre fejlagtigt afvist i det studieadministrative system; det gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. De afviste eksamenstilmeldinger bliver løbende godkendt, og hvis kurset er godkendt i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden inden eksamensperioden - du behøver derfor ikke kontakte Studieadministrationen.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk

Kontakt

Den kursusansvarlige, hvis det drejer sig om eksamensformen.

Eksamenskontoret, hvis det drejer sig om eksamensplanen, fx overlap af eksamener:

Skal du til online eksamen, så læs mere her


Sådan bliver du klar til online eksamen

Hvis din eksamen skal foregå online, er det en god idé at forberede dig på den under nye rammer hjemmefra. Især mundtlige eksamener online vil være anderledes for de fleste studerende. Derfor kan du med fordel øve dig på eksamensformen som en del af forberedelsen – gerne sammen med en studiekammerat eller din studiegruppe. Det handler om, at du føler dig tryg ved formatet og teknikken, så du kan fokusere på det faglige indhold under eksamen.

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre, for at blive klar til din online eksamen:

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du her på siden.
  Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, fx computer, webcam og en opladet mobiltelefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, fx Zoom, Digital Eksamen og Wiseflow. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen. Se "Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen" her på siden.
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Se "Kom sikkert gennem online eksamen" her på siden.
 • Spørg din underviser, før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online eksamener på Studypedia.

Få drop in support hver tirsdag og torsdag kl. 14-15.30, hvor du kan få svar på spørgsmål om brug af Zoom til mundtlige eksaminer: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69836942521

Krav til studerendes udstyr ved online eksamen

Sådan gør du, hvis du får tekniske problemer til mundtlig online eksamen

Hvis du får tekniske problemer, gælder nedenstående retningslinjer. Dem skal du følge, både hvis du ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksamens start, og hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen.

 • Ved tekniske problemer i forbindelse med, at du skal logge på Zoom, skal du ringe til den tekniske support – telefonnummeret er oplyst i Digital Eksamen.
 • Hvis du får tekniske problemer under eksamen, vil eksaminator prøve at kontakte dig på det telefonnummer, du har opgivet i starten af eksamen.
 • Når du har opnået telefonisk kontakt, forsøger I først at oprette forbindelse til Zoom.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til dig inden for 5 minutter, afbrydes eksamen.
 • Eksaminator vil efterfølgende kontakte dig pr mail eller telefon og aftale et nyt eksamenstidspunkt. Hvis det ikke er muligt, vil du blive henvist til at deltage i eksamen ved næste udbud
 • Uanset hvad, har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

Du vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Til gengæld anbefales det, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan din online eksamen skal foregå.

Hvis du oplever tekniske problemer med Digital Eksamen, kan du kontakte IT-supporten på telefon 8715 6898.

Sådan bliver du klar til Digital Eksamen

 • Tjek, at du kan logge ind på Digital Eksamen i god tid inden eksamens start 

 • Hvis du skal uploade store filer eller videoer, er det vigtigt at starte i god tid og have en god internetforbindelse. 

 • Øv dig på at digitalisere håndskrevne materialer inden din eksamen. 
  Se vejledning på siden 'Værd at vide om eksamen' i menuen under 'Eksamen'.
   
  I denne særlige Covid-19-situation er det ved stedprøver omlagt til online eksamener tilladt at bruge mobil eller tablet til at digitalisere materialer. Ved stedprøver på campus er det forsat ikke tilladt.

 • Kommunikation under skriftlige eksamener: 
  Når du er til skriftlig eksamen, skal du være opmærksom på, at kommunikation ikke er tilladt. Kommunikation under eksamen betragtes som snyd.
  Modtager du under en skriftlig eksamen beskeder eller lignende fra kommunikationsplatforme eller fildelingstjenester, må du under ingen omstændigheder besvare dem. 

FAQ til skriftlige eksamener i Digital Eksamen

 • Jeg kan ikke få lov til at uploade min besvarelse? 
  Kontakt eksamensvagten på din eksamen – du finder telefonnummeret under ‘Eksamensinformation’ på den enkelte eksamen i Digital Eksamen. 

 • Hvor finder jeg min pinkode? 
  I denne eksamenstermin skal du ikke bruge pinkode. 

 • Skal jeg bruge ITX Flex? 
  Ved stedprøver omlagt til online eksamener skal der ikke bruges ITX Flex. Ved stedprøver på campus skal ITX Flex forsat bruges.

 • Jeg kan ikke finde eksamensopgaven i ITX Flex mappen? 
  Du skal ikke bruge ITX Flex i denne eksamenstermin. Du skal finde eksamensopgave i Digital Eksamen (eksamen.au.dk). 

 • Prøven er lige startet, men jeg kan ikke se eksamensopgaven? 
  Opdatér din browser. 

 • Min forlængede tid fremgår ikke af oversigten i Digital Eksamen? 
  Du vil senest to dage inden eksamen kunne se din forlængede eksamenstid. Hvis det ikke er tilfældet, kontakt da eksamensadministrator.

 • Jeg har problemer at uploade min besvarelse i Digital Eksamen? 
  Du kan med fordel prøve en anden browser eller ’clear cache’ - Se vejledning til at ’clear cache’ her.

 • Jeg har afleveret min eksamensbesvarelse efter fristen? 
  Søg en dispensation via mitstudie.au.dk hurtigst muligt

 • Jeg har uploadet den forkerte besvarelse? 
  Søg en dispensation via mitstudie.au.dk hurtigst muligt

 • Jeg har glemt at uploade mine bilag? 
  Søg en dispensation via mitstudie.au.dk hurtigst muligt

 • Jeg har opdaget en fejl i eksamenssættet? 
  Kontakt eksamensvagten på din eksamen – du finder telefonnummeret under ‘Eksamensinformation’ på den enkelte eksamen i Digital Eksamen.

 • Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt? 
  Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud eller tage et screenshot af. Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

 • Kan jeg se min besvarelse efter aflevering? 
  Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Sådan gør du, hvis du får tekniske problemer med Digital Eksamen

Hvis du oplever tekniske problemer med Digital Eksamen, kan du kontakte IT-supporten på telefon 8715 6898.

Kom sikkert gennem online eksamen og Digital Eksamen

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Til alle skriftlige og mundtlige eksamener er det tilladt at bruge hjælpemidler, medmindre andet er oplyst i din eksamensbeskrivelse. Vi anbefaler, at du altid læser din eksamensbeskrivelse, som ligger på din studieportal. Studerende på Arts finder informationen i kursuskataloget. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen.
 • Hvis din online eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig. Bryder du denne regel, vil det være at betragte som snyd, der er genstand for sanktioner, som kan påvirke dit uddannelsesforløb på Aarhus Universitet.
 • Skal du til en mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Det er tilladt at have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen. Det er eksamenssnyd, hvis der er personer i lokalet, som medvirker eller giver input til din besvarelse.

Det er en god idé at læse pjecen Kom sikkert gennem eksamen (se også udvalgte uddrag herunder) eller læs mere på vores site om eksamenssnyd. Hvis du stadig har spørgsmål til din konkrete eksamen, er du velkommen til at kontakte din underviser eller din lokale studieservice.


Uddrag fra "Kom sikkert gennem eksamen"

For at hjælpe dig sikkert gennem dine online-eksamener, har vi præciseret de forhold, der er særligt relevante at være opmærksomme på i den sammenhæng: 

Generelt

 • Reglerne for de enkelte eksamener fremgår af studieportalen. Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne skal forstås, skal du kontakte studieadministrationen forud for prøven, så du ikke uforvarende kommer til at gøre noget, du ikke må i forbindelse med din eksamen

Skriftlige prøver

 • Når du skal udarbejde en individuel eksamensopgave, må du ikke samarbejde med dine medstuderende under eksamen. Derfor må du hverken dele gode råd og ideer til løsning af opgaven eller udveksle eksamensopgaver med andre undervejs i prøveforløbet
 • Husk at henvise til de kilder, du inddrager i din opgavebesvarelse. Hvis du gengiver materiale uden kildehenvisning, er der tale om plagiat
 • Hvis du genbruger tekster og lignende, som du selv tidligere har produceret og benyttet ved en anden eksamen, skal du tydeligt angive kildehenvisning

Mundtlige prøver

 • Der skal være billedforbindelse fra dit udstyr til det virtuelle eksamensrum via et web cam eller tilsvarende, og du skal medbringe dit studiekort til identifikation. Hvis eksaminator og censor ikke kan se dig og bekræfte din identitet, kan prøven ikke afholdes
 • Du må ikke modtage hjælp fra andre – hverken fysisk eller digitalt – undervejs i eksaminationen. Hvis du har gæster med til eksaminationen, skal disse være tydelige i billedets baggrund.
 • Du kan fra prøvens start blive bedt om at foretage en kort panorering i lokalet med dit kamera

Eksamensplan - Vinter

Den endelige eksamensplan vises herunder:

Din eksamensplan - Vinter

Find din personlige eksamensplan herunder: