Førsteårsprøven

Førsteårsprøven for bachelor- og civilbachelorstuderende

For at du kan forsætte på din uddannelse, skal du bestå førsteårsprøven inden udgangen af første studieår. 

Det vil sige, at du skal bestå 50 ECTS på din uddannelses første studieår (1. semester og 2. semester).  

Det fremgår af din  studieordning, hvor mange ECTS din førsteårsprøve består af og hvilke eksamener der indgår i dit første studieår. 

Hvis du ikke består førsteårsprøven inden udgangen af første studieår, kan du ikke fortsætte din uddannelse og du mister dermed retten til et nyt eksamensforsøg.  

Det vil sige, at selvom du har ubrugte eksamensforsøg, så mister du retten til disse, hvis tidsfristen for din førsteårsprøve er udløbet. 

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde førsteårsprøven, eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation til at udsætte beståelsen af din førsteårsprøve. 

Du kan læse mere om dispensationer under 'Studievejledning' i menuen.  

Du skal søge om dispensation på mitstudie.au.dk

Er du i tvivl, så spørg din studievejleder (se under 'Studievejledning' i menuen) eller kontakt Nat-Tech Studieservice: studieservice.nat-tech@au.dk

Særligt for bachelorstuderende der er startet i 2019 eller tidligere 

Hvis du er startet på din bacheloruddannelse i 2019 eller tidligere, består din førsteårsprøve af alle kurser på din uddannelses første studieår - dvs. i alt 60 ECTS.  

Førsteårsprøven for diplomingeniørstuderende

For at du kan forsætte på din uddannelse, skal du bestå førsteårsprøven inden udgangen af første studieår. 

Det vil sige, at du skal bestå 40 ECTS på din uddannelses første studieår (1. semester og 2. semester). 

Det fremgår af din  studieordning, hvor mange ECTS din førsteårsprøve består af og hvilke eksamener der indgår i dit første studieår. 

Du skal være opmærksom på, at der kan være progressionsregler mellem kurserne inden for det første studieår på din uddannelse. 

Hvis du ikke består førsteårsprøven inden udgangen af første studieår, kan du ikke fortsætte din uddannelse og du mister dermed retten til et nyt eksamensforsøg. 

Det vil sige, at selvom du har ubrugte eksamensforsøg, så mister du retten til disse, hvis tidsfristen for din førsteårsprøve er udløbet.  

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde førsteårsprøven, eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation til at udsætte beståelsen af din førsteårsprøve. 

Du kan læse mere om dispensationer under 'Studievejledning' i menuen. 

Du skal søge om dispensation på mitstudie.au.dk

Er du i tvivl, så spørg din studievejleder (se under 'Studievejledning' i menuen) eller kontakt Nat-Tech Studieservice: studieservice.nat-tech@au.dk