Undervisningsmateriale

Det er forskelligt hvor og hvordan undervisningsmaterialer udleveres og betales.
Det vil blive oplyst af den enkelte underviser.

Nogle undervisningsmaterialer betales online.
Det drejer sig p.t. om materiale til følgende fag: