Søges: Mentorer fra Geofysik

I efterårssemestret 2019 søger Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) studerende fra Geofysik, som har haft fagene: 'Grundlæggende hydrofysik' og 'Refleksionsseismik og logging' til mentorforløb med studerende på AU med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser.

I efterårssemestret 2019 søger Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) studerende fra Geofysik til mentorforløb med studerende på AU med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser. Foto: Colourbox
I efterårssemestret 2019 søger Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) studerende fra Geofysik til mentorforløb med studerende på AU med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser. Foto: Colourbox

Hvis du kun har haft ét af fagene, er du også velkommen til at søge stillingen. 

Arbejdsopgaverne kan typisk være:

  • Støtte til studiestruktur og planlægning
  • Faglig sparring
  • Navigere i studiets krav og rammer
  • Understøtte refleksion over personlig motivation
  • Støtte til deltagelse og samarbejde på studiet

Læs mere om jobbet og søg det her på AU Job- og Projektbank.