Midlertidig indskrivning på kandidatstudiet

Du skal være opmærksom på, at du også skal søge ind på kandidatuddannelsen til de ordinære frister, hvis din uddannelse er dimensioneret (Biolog, Geologi, Molekylærbiologi, Molekylær medicin og Biomedicinsk teknik/teknologi). Det er ikke nok at søge midlertidig indskrivning på disse uddannelser.

Du finder link til ansøgningsfrister og ansøgningssystemet på kandidat.au.dk.

Hvornår kan der gives dispensation til midlertidig indskrivning?

Du kan søge om dispensation til en midlertidig kandidatindskrivning, så du kan tage kurser, der skal høre til din kommende kandidatuddannelse, samtidig med at du afslutter et eller flere kurser på din bacheloruddannelse. Der er to forudsætninger, som skal være opfyldt for at du kan søge om midlertidig indskrivning:

  • Du skal mangle mindre end 30 ECTS på bacheloruddannelsen.
  • Du må maksimalt blive tilmeldt og bestå 30 ECTS på kandidatuddannelsen. Det er ikke muligt at tage flere ECTS på kandidatuddannelsen.

Grundet arbejdsbelastning og dermed din gennemførsel af din bacheloruddannelse, anbefaler vi at du sigter mod en semesterbelastning der ikke overskrider 30 ECTS samlet set

Ved behandlingen af din ansøgning foretages en samlet vurdering af dit studieforløb. Har du brugt flere forsøg på at bestå et eller flere kurser på bacheloruddannelsen og endnu ikke bestået dem, så kan du ikke forvente at opnå dispensation til midlertidig indskrivning med mindre der er andre usædvanlige forhold i din situation, som kan indgå i den samlede vurdering.

Det skal fremhæves, at det ved tildeling af dispensation er en forudsætning, at du prioriterer at færdiggøre din bacheloruddannelse forud for start på kandidatuddannelsen, og at forlængelse af den midlertidige indskrivning ikke kan påregnes.

Er du i tvivl om din egen situation, skal du kontakte din studievejleder.

Hvornår og hvordan søger du?

Fristerne for at søge om midlertidig indskrivning er:

  • 1. juni (for efterårssemester)
  • 1. december (for forårssemester)

Er din ansøgning begrundet i forhold, der ikke var kendt inden ansøgningsfristen, er det muligt at søge efter fristens udløb.

Vær opmærksom på at der er en sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

For at søge skal du udfylde blanketten 'Dispensation til midlertidig indskrivning'. 

Når blanketten er udfyldt, skal du uploade den til mitstudie.au.dk og sende den som en dispensationsansøgning under "Ansøgninger til studienævn" - "Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelse".

Hvordan behandles din ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning om midlertidig indskrivning, sker der følgende:

  • Vi registrerer din ansøgning og tjekker ECTS, programmer, studieforløb osv.
  • Hvis du gives dispensation til en midlertidig indskrivning, giver vi besked om dette til Optagelse (centralt), som indskriver dig. Du får selv besked om den midlertidige indskrivning via e-Boks eller AU-mail.
  • Får du ikke dispensation til en midlertidig indskrivning, vil du få tilsendt et afslag i din e-Boks.

Hvis vi mangler oplysninger til din sag, kontakter vi dig pr. telefon eller AU-mail.

Hvad sker der, når indskrivningen udløber?

Hvis du færdiggør din bacheloruddannelse, inden din midlertidige kandidatindskrivning udløber, skal du sende en mail til indskriv@au.dk for at blive optaget på kandidatuddannelsen.

Hvis din midlertidige kandidatindskrivning udløber, inden du har færdiggjort din bacheloruddannelse, skal du selv sørge for at søge om optagelse på kandidatuddannelsen, når du har afsluttet din bachelor.

Du søger via ansøgningssystemet DANS, som du finder her.

Du skal samtidig være opmærksom på, at du efter udløbet af din midlertidige kandidatindskrivning ikke længere kan gå til eksamen i kurser, der hører til din kandidatuddannelse, og at eventuelle eksamenstilmeldinger til kurser i din kandidatuddannelse vil blive annulleret.

Kan du få SU under den midlertidige indskrivning?

Der kan ikke søges om SU til kandidatuddannelse ved en midlertidig indskrivning.

Har du ikke SU-klip tilovers fra din bacheloruddannelse, kan du først søge SU til kandidatuddannelsen, når du har afsluttet din bacheloruddannelse og kan optages på kandidatuddannelsen.

Specifikke spørgsmål om SU skal rettes til SU-kontoret, som du finder her.