north2north - udveksling med arktisk fokus

north2north - stipendier til studerende med interesse i Arktis

Aarhus Universitet er medlem af netværket UArctic, der består af universiteter og andre institutioner, som beskæftiger sig med arktiske forhold. Gennem Uarctic tilbydes nu stipendier på north2north programmet til udvekslingsophold og feltkurser mm. indenfor arktiskrelaterede emner. Læs mere om Uarctic og stipendierne her.

Det er også muligt for ansatte på Aarhus Universitet at søge om stipendiet til rejser og konferencer etc. hos andre north2north partnere. Du kan læse mere her

Hvad kan jeg søge stipendiet til?

Du kan søge om midler til studieophold, feltkurser, sommerkurser, projektarbejde etc., hvis det er knyttet til en north2north partnerinstitution. Du står selv for at arrangere opholdet hos værtsuniversitetet.
Læs mere om betingelserne for udveksling gennem north2north på UArctics hjemmeside.

Hvor kan jeg komme hen?

De deltagende lande er Canada, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA. Du kan finde en liste med north2north partneruniversiteter her. Man kan kun få et stipendium til et ophold med tilknytning til et north2north partneruniversitet.

Tuition fee waiver er muligt hos mange af universiteteterne i netværket og ellers kan man søge udlandsstipendiet til at dække studieafgifterne.

Stipendiernes størrelse

Stipendier til studieophold ligger på mellem 1000 – 1500 EURO afhængigt af opholdets længde (2-12 måneder) plus evt. rejsetilskud på mellem 500 – 1000 EURO alt efter om opholdet er inden for eller uden for Europa.

Stipendier til korte kurser og konferencer ligger på mellem 1000 – 1500 EURO afhængigt af, hvor man skal hen.

Sådan søger du

Hvis du er interesseret i at søge, bedes du skrive en mail til mig, Signe Helbo: signe.helbo@au.dk, og jeg vil så sende dig information om, hvordan du søger. 

Ansøgningsfristen er:

15. februar for rejser i det efterfølgende efterårssemester og forårssemester.

Hvis du skal på Arktisk semester på Grønland kan du dog godt søge om stipendiet i det forårssemester, du skal afsted. 

Du kan forvente at få svar på din ansøgning i slutningen af marts.