Udlandsstipendiet

Udlandsstipendieordningen

Gennem udlandsstipendieordningen kan studerende med ret til dansk SU få tilskud til at betale studieafgift (tuition) i udlandet. Udlandsstipendiet er kun for studerende, som ikke rejser ud via en af AU's udvekslingsaftaler. På en udvekslingsaftale skal du nemlig aldrig betale studieafgift.

Vælger du at rejse ud med udlandsstipendiet, er du selv ansvarlig for kontakten til gæsteuniversitetet, og du skal selv søge om optagelse. Du skal sikre dig, at du opfylder ansøgningskravene (f.eks. sprogkrav) og sørge for at få ansøgt til tiden. 

Da du selv skal stå for hele ansøgningsprocessen og kontakten til gæsteuniversitetet, skal du starte i rigtig god tid, når du vil arrangere et ophold via udlandsstipendieordningen.

Det er også meget vigtigt at være opmærksom på, at udlandsstipendiet i de fleste tilfælde kun dækker en del af studieafgiften, og at du skal selv finansiere differencen enten ved egne midler eller via udlandsstudielånet, som du kan læse mere om nedenfor. Udlandsstipendiet og udlandsstudielånet kan ikke bruges til andre udgifter end studieafgiften.

Inden du beslutter dig for at rejse ud med udlandsstipendiet, er det en god ide at tjekke AU's udvekslingsaftaler i MoveON for at se, om du kunne tænke dig at rejse ud på en af dem i stedet for. Det er både nemmere og ofte også billigere end at arrangere opholdet selv.

Nedenfor kan du læse mere om de to typer ophold i udlandet, du kan søge udlandsstipendie til. De to typer udelukker ikke hinanden, men samlet set kan du højst få udlandsstipendie svarende til 120 ECTS eller to års studier.

Bemærk, at det ikke er muligt at søge udlandsstipendie til en hel bacheloruddannelse i udlandet.

Meritgivende studieophold

Hvis du ønsker at søge udlandsstipendium til et meritgivende studieophold, skal du søge ved SU-kontoret på AU.  Meritgivende studieophold i udlandet, der indgår i din uddannelse på AU, kan være et eller flere semestre eller summer school i udlandet fra 5 til 120 ECTS. Det kan også være et online-kursus hos et udenlandsk universitet. Du kan kun få udlandsstipendium til studieophold, hvis dit fag vil give dig fuld merit for opholdet.

Læs om hvordan du søger på SU-kontorets hjemmeside.


Takster

Udlandsstipendiet har forskellige takster alt efter, hvilke fag eller hvilken uddannnelse du skal læse i udlandet. Taksterne fastsættes på finansloven og kan derfor variere lidt fra år til år. 

Udlandsstipendiet kan deles op i mindre portioner, men du kan max. modtage stipendiet i i alt to år (svarende til 120 ECTS).

Udlandsstipendiet kan ikke bruges til at dække andre omkostninger end studiesafgiften på det udenlandske universitet. Stipendiet kan derfor ikke anvendes, hvis du rejser på studieophold via en af AU's udvekslingsaftaler.

Hvis det beløb, du kan få i udlandsstipendie, ikke rækker til at betale hele studieafgiften i udlandet, kan du også låne penge via udlandsstipendieordningen. 

Hel kandidatuddannelse i udlandet

Hvis du ønsker at søge udlandsstipendie til en hel kandidatuddannelse i udlandet, som ikke indgår som en del af dit studie på Aarhus Universitet, skal du sende din ansøgning direkte til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du overveje at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet:

 • Hvis den udenlandske kandidatuddannelse, du ønsker at tage, er 1-årig, er det værd at undersøge, om den kan indgå i en dansk 2-årige kandidatuddannelse som et meritgivende studieophold. Du kan forhøre dig om dette hos din studievejleder.
 • Du bør undersøge grundigt, hvilke jobmuligheder den udenlandske kandidatuddannelse efterfølgende giver på det danske arbejdsmarked. Dette gælder naturligvis kun, såfremt du efterfølgende ønsker at arbejde i Danmark eller at holde muligheden for at arbejde i Danmark på et senere tidspunkt åben. Du kan fx undersøge dette ved at tage kontakt til danske virksomheder, hvor du kunne tænke dig at arbejde.
 • Du kan få din udenlandske uddannelse vurderet hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse, men først efter endt uddannelse i udlandet. Det kan du læse mere om her

  Læs, hvordan du søger udlandsstipendie til en hel kandidatuddannelse i udlandet

Ansøgningsfrister - meritgivende ophold og hel kandidatuddannelse

Ansøgninger behandles løbende, men vær opmærksom på, at du tidligst kan søge om udlandsstipendiet 12 måneder før starten af det planlagte ophold. Du skal senest have ansøgt om udlandsstipendiet, inden det ophold, du søger stipendie til, er afsluttet.

 

Tjekliste til dig, der rejser ud på egen hånd

 • Find information på de udenlandske universiteters hjemmesider om frister, kursusbeskrivelser mm.
 • Undersøg universitetets ansøgningsfrister, procedurer og eventuelle sprogkrav.
 • Kontakt det udenlandske universitet, og bed om ansøgningspapirer. Typisk kan du kontakte det udenlandske universitets internationale kontor eller "student services", men det kan også være en helt tredje enhed.
 • Søg gerne ind på 2-3 forskellige universiteter.
 • Søg studienævnet om forhåndsgodkendelse.
 • Udfyld ansøgningen og send den til det udenlandske universitet.
 • Søg om udlandsstipendiet, når du har modtaget forhåndsgodkendelse og optagelsesbrev fra det udenlandske universitet
 • Husk at undersøge visumkrav og at tegne forsikringer
 • Søg legater og private fonde