Center for Ret & Digitalisering (CREDI) Scholarships ved Juridisk Institut

Der uddeles et antal scholarstipendier (CREDI Scholarships) på hver 45.000 kr. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019 kl. 12.00.

08.08.2019 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Juridisk Institut har besluttet at udskrive prisopgaver i et emne, som ligger inden for Center for Ret & Digitalisering (CREDI). I den forbindelse opslås scholarstipendier til studerende på jura- og erhvervsjurauddannelserne. I år er emnet for prisopgaven: ”Algoritmer i forvaltningsretlig belysning”.

De, der opnår et stipendium, har ved Juridisk Institut adgang til kontor og IT samt vejledning svarende til det, man kan forvente i forbindelse med specialeskrivning. De studerende forventes at være til stede i forbindelse med udarbejdelse af prisopgaven, således at de kan indgå i et fagmiljø med de øvrige prisopgaveskrivere. Stipendiet udbetales i tre rater i perioden 15. oktober 2019 - 31. juli 2020.

Fristen for indlevering af besvarelse af prisopgaven er den 1. august 2020 kl. 12.00.

Universitetets regler for prisopgaver findes på adressen: www.au.dk/om/organisation/regelsamling/6/63/

Nærmere oplysninger om scholarstipendierne og arbejdet med prisopgaverne kan fås på informationsmødet, der afholdes den 16. september 2019 i lokale 431, bygning 1412 eller ved henvendelse til professor Søren H. Mørup eller professor Karsten Revsbech.

Kvalifikationskrav

Scholarstipendierne kan søges af jura- og erhvervsjurastuderende. Ansøgere, som har bestået bacheloruddannelsen, vil blive foretrukket.

Formalia

Ansøgning med karakterudskrift og CV, samt en beskrivelse af hvilke problemstillinger ansøger ønsker at fokusere på og begrundelsen herfor, sendes pr. e-mail til: kirsten@law.au.dk

Ansøgningsfrist

1. oktober 2019 kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes med: CREDI Scholarship 2019-2020

Studerende