Information til studerende på HA(jur.) og Cand.merc.(jur.)

Vigtig information om undervisning i efterårssemesteret 2020

14.10.2020 | Lene Birkegaard Pedersen

Kære studerende på HA(jur.) og cand.merc.(jur.)

Der er de seneste dage arbejdet intenst på at få omlagt den resterende del af efterårets undervisning bedst muligt under behørig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Ændringerne vil træde i kraft den 19. oktober og gælde for resten af efterårssemestret.

Nedenfor følger de overordnede retningslinjer for studerendes fremmøde til undervisningen på de enkelte semestre. Da dette er de overordnede retningslinjer, må det understreges at det er vigtig at følge med på det enkelte fags Blackboard side, da det er her de konkrete detaljer for undervisningen fremgår. Her vil eventuelle afvigelser og ændringer fra planen også komme til at fremgå.

HUSK kun at møde op fysisk til undervisning hvis du er på listen (gul eller hvid) på fagets Blackboard side, og det her fremgår at du må møde frem den pågældende uge.

Ved to-timers lektioner holdes en kort 5 minutters pause mellem de to lektioner, og sidste lektion afsluttes senest 10 minutter før tid, så alle kan nå at spritte af og forlade lokalet, inden næste hold kommer ind. Ved tre, fire eller flere lektioner afholdes pauser efter underviserens anvisninger. Sidste lektion afsluttes også senest 10 minutter før tid.

 Bacheloruddannelsen

HA(jur.) 1. semester – alle fag

Det har indtil nu været sådan, at halvdelen af de studerende på årgangen har haft mulighed for at møde fysisk op til forelæsninger hver gang. Al holdundervisning er indtil nu blevet afviklet som tilstedeværelsesundervisning. Dette ændres fra og med den 19. oktober til i stedet af blive afviklet således:

Forelæsning og holdundervisning afvikles stadig på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende må møde fysisk op til undervisning på hhv. forelæsninger og hold. Den resterende halvdel modtager online zoom-undervisning. Fordelingen af, hvem der skal møde fysisk til hhv. forelæsning og holdundervisning, og hvem der skal møde til online zoom-undervisning, findes på fagets Blackboard side. Det bemærkes, at det desværre ikke er muligt, at ændre i oversigten, hvor der ved opdelingen er taget udgangspunkt i eksisterende grupper.

Studiecaféerne og holdundervisning i organisationsadfærd afvikles online.

 

HA(jur.) 3. semester – alle fag

Det har indtil nu været sådan, at halvdelen af de studerende på årgangen har haft mulighed for at møde fysisk op til forelæsninger hver gang. Al holdundervisning er indtil nu blevet afviklet som tilstedeværelsesundervisning. Dette ændres fra og med den 19. oktober til i stedet af blive afviklet således:

Forelæsning og holdundervisning afvikles stadig på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende må møde fysisk op til undervisning på hhv. forelæsninger og hold. Den resterende halvdel modtager online zoom-undervisning. Fordelingen af, hvem der skal møde fysisk til hhv. forelæsning og holdundervisning, og hvem der skal møde til online zoom-undervisning, findes på fagets Blackboard side. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at ændre i oversigten, hvilket betyder, at der ikke kan tages særskilt hensyn til evt. læsegrupper.

 HA(jur.) 5. semester – alle juridiske fag - bemærk, ingen ændringer

Undervisningen (forelæsninger og hold) afvikles på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår. Denne liste kan findes på fagets Blackboard side.

HA(jur.) 5. semester – økonomiske valgfag

Udgangspunktet er også en opdeling, men enkelte fag gennemføres fuldt online og enkelte fuldt onsite. Retningslinjerne og nærmere oplysninger for det enkelte fag findes på fagets Blackboard side.

 Kandidatuddannelsen

Cand.merc.(jur.) 1. semester obligatoriske fag – bemærk, ingen ændringer

Undervisningen afvikles på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår. Denne liste kan findes på fagets Blackboard side.

Cand.merc.(jur.) 1. semester økonomiske forudsætningsfag

Forudsætningsfagene følger samme retningslinjer. Nogle fag kan være omlagt til online i større omfang. Opdelinger og nærmere retningslinjer på fagets Blackboard side skal følges.

 Cand.merc.(jur.) 3. semester juridisk valgfag – bemærk, ingen ændringer

Undervisningen afvikles på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår. Denne liste kan findes på fagets Blackboard side

Cand.merc.(jur.) 3. semester økonomiske valgfag

Undervisningen i de økonomiske valgfag følger samme retningslinjer. Nogle fag kan være omlagt til online i større omfang. Opdelinger og nærmere retningslinjer på fagets Blackboard side skal følges.

 

Se her for generelle informationer til studerende:

medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/

Studerende