Information til studerende på HA(jur.) og Cand.merc.(jur.)

Vigtig information om undervisning i efterårssemesteret 2020

02.09.2020 | Dennis Haarup Karlsen

Kære studerende på HA(jur.) og cand.merc.(jur.)

Der er gennem den seneste tid arbejdet intenst på at få tilrettelagt efterårets undervisning bedst muligt. Undervisningen tilrettelægges under behørig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og ud fra ønsket om at alle vores studerende får så meget tilstedeværelsesundervisning som overhovedet muligt. Sidstnævnte gælder ikke mindst for de nye studerende på 1. semester.

Her følger de overordnede retningslinjer for studerendes fremmøde til undervisningen på de enkelte semestre. Da dette er de overordnede retningslinjer, må det understreges at det er vigtig at følge med på det enkelte fags Blackboard side, da det er her de konkrete detaljer for undervisningen fremgår. Her vil eventuelle afvigelser og ændringer fra planen også komme til at fremgå.

HUSK kun at møde op fysisk til undervisning hvis du er på listen (gul eller hvid) på fagets Blackboard side, og det her fremgår at du må møde frem den pågældende uge.

Ved to-timers lektioner holdes en kort 5 minutters pause mellem de to lektioner, og sidste lektion afsluttes senest 10 minutter før tid, så alle kan nå at spritte af og forlade lokalet, inden næste hold kommer ind. Ved tre, fire eller flere lektioner afholdes pauser efter underviserens anvisninger. Sidste lektion afsluttes også senest 10 minutter før tid.

 

Bacheloruddannelsen

HA(jur.) 1. semester – alle fag

Forelæsninger afvikles på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner. dog således at kun halvdelen af de studerende må møde fysisk op til undervisning. Den resterende halvdel modtager online zoom-undervisning. Fordelingen af, hvem der skal møde fysisk til forelæsning, og hvem der skal møde til online zoom-undervisning, kan findes på fagets Blackboard side.

Holdundervisning bliver som udgangspunkt afviklet som tilstedeværelsesundervisning på de i timeplanerne fastsatte tidspunkter. Studiecaféerne i organisationsadfærd afvikles online.

 

HA(jur.) 3. semester – alle fag

Forelæsninger afvikles på de tidspunkter, der er fastsat i timeplanerne, dog således at kun halvdelen af de studerende må møde fysisk op til undervisning. Den resterende halvdel modtager online zoom-undervisning. Fordelingen af, hvem der skal møde fysisk til forelæsning, og hvem der skal møde til online zoom-undervisning, kan findes på fagets Blackboard side.

Holdundervisning bliver som udgangspunkt afviklet som tilstedeværelsesundervisning på de i timeplanerne fastsatte tidspunkter.

 

HA(jur.) 5. semester – alle juridiske fag

Undervisningen (forelæsninger og hold) afvikles på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår. Denne liste kan findes på fagets Blackboard side.

HA(jur.) 5. semester – økonomiske valgfag

Udgangspunktet er også en opdeling, men enkelte fag gennemføres fuldt online og enkelte fuldt onsite. Retningslinjerne og nærmere oplysninger for det enkelte fag findes på fagets Blackboard side.

 

Kandidatuddannelsen

Cand.merc.(jur.) 1. semester obligatoriske fag

Undervisningen afvikles på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår. Denne liste kan findes på fagets Blackboard side.

Cand.merc.(jur.) 1. semester økonomiske forudsætningsfag

Forudsætningsfagene følger samme retningslinjer. Nogle fag kan være omlagt til online i større omfang. Opdelinger og nærmere retningslinjer på fagets Blackboard side skal følges.

 

Cand.merc.(jur.) 3. semester juridisk valgfag

Undervisningen afvikles på de tidspunkter der er fastsat i timeplaner, dog således at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår. Denne liste kan findes på fagets Blackboard side.

Cand.merc.(jur.) 3. semester økonomiske valgfag

Undervisningen i de økonomiske valgfag følger samme retningslinjer. Nogle fag kan være omlagt til online i større omfang. Opdelinger og nærmere retningslinjer på fagets Blackboard side skal følges.

Studerende