Pladser for danske studerende på Europakollegiet i Brügge, Belgien og Warszawa, Polen

Ved Europakollegiet optages kandidater eller studerende med mindst fire års studium med bestået BA. Der er gode muligheder for at opnå stipendiestøtte, bl.a. råder Den Danske Komité for Europakollegiet over 5 danske statsstipendier.

05.12.2014 | Michael Mejlgaard Udby

På baggrund af Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union er det naturligvis af særlig betydning, at danske studerende kan udnytte disse muligheder for ved Europakollegiet at supplere deres uddannelse på europæisk plan. Hertil kommer vigtigheden af at følge udviklingen i disse år i Østeuropa.

Ansøgningsfristen udløber den 15. januar 2015

Interesserede kan henvende sig til:

Sekretariatet for Den Danske Komité
Europakollegiet
c/o Den Danske Europabevægelse
Rosenørns Allé 35, 1.
1970  Frederiksberg C
Tlf: 33141141
E-mail: eubev@eubev.dk

Der kan læses mere omkring Europakollegiet på Europabevægelses hjemmeside.

Opslag