Pris til Aske for bedste speciale

Cand.merc.jur. Aske Haahr Lauridsen har vundet Eksportforeningens Master Award for sit speciale indenfor skatteret, nærmere bestemt om transfer pricing samt ejerskab og værdiansættelse af immaterielle aktiver.

19.08.2016 | Ingrid Marie Fossum

Foto: Danish Export Association

”Jeg er virkelig beæret over at modtage prisen. Når man har brugt så meget tid på noget, er det rart, at det bærer frugt, både i form af karakteren, jeg fik for det, men også i form af, at jeg får denne pris. Det er rart, at andre har interesse i at læse det, for ofte bliver specialer kun læst af censor og vejleder,” siger Aske Haahr Lauridsen om at modtage Eksportforeningens Master Award. Med æren følger 12.000 kroner.

27-årige Aske Haahr Lauridsen arbejder i dag som seniorkonsulent ved KPMG Acor Tax med netop transfer pricing, som han skrev speciale om. Her rådgiver han virksomheder om skatteregler, fx omkring handel af immaterielle aktiver internt i en koncern – et komplekst emne, som gør, at man næsten er nødt til at være specialist for at kunne komme i dybden med det, mener han. CEO i Eksportforeningen Ulrik Dahl bakker ham op.

”Skat og transfer pricing er et område, som er svært at navigere i for især små og mellemstore virksomheder. Derfor er det godt, at Aske Haahr Lauridsen har gjort reglerne håndgribelige og nemme at agere på, så virksomhederne ikke kommer til at stå overfor unødvendige udgifter, der i sidste ende kan påvirke eksporten negativt,” siger Ulrik Dahl, CEO i Eksportforeningen.

Det går rigtig stærkt i skatteverdenen. Da specialet var afleveret, vidste Aske, at meget af det, han havde skrevet, ville være forældet og ændret inden for kort tid. Alligevel har han formået at være fremsynet, idet flere af hans konklusioner på området holdt stik.

”Jeg er egentlig meget stolt af specialet. Og heldigvis er det, som står i min konklusion meget i overensstemmelse med sådan, som det faktisk har udviklet sig efterfølgende,” siger Aske.

Karrieren startede med et studiejob

Allerede under sit kandidatstudie var Aske tilknyttet KPMG Acor Tax, og det var her interessen for transfer pricing opstod. Selvom han kun var studentermedhjælper den gang, løste han opgaver næsten på niveau med konsulenterne.

”Jeg fik virkelig spændende opgaver og var med på lige fod eller i hvert fald med på sidelinjen sammen med konsulenterne, så der var slet ikke tale om kaffeservering og den slags opgaver. Det var en stilling, hvor jeg virkelig lærte meget, og jeg kan klart anbefale at komme ind i en virksomhed ad den vej. Det er en rigtig god måde at lære sit fag på, fordi der ofte er en stor forskel på studiet og et job, hvor man får lov til at bruge det teoretiske fra universitetet i praksis.”

Hvad med fremtidens karrieredrømme?

”Som det er nu, er jeg rigtig glad for at være, hvor jeg er. Så jeg vil bare give den gas og fortsætte med det. Inden for konsulentverdenen er der en naturlig karrierevej, så der er helt bestemt muligheder fremover,” siger Aske.

Når Aske ikke sidder begravet i komplekse skatteretlige opgaver kan han godt lide at løbe eller træne i fitnesscenter.

”For mig er det vigtigt at have en god balance mellem teoretisk tænkning og fysisk aktivitet. Sådan var det, da jeg skrev speciale, og denne tilgang har jeg prøvet at videreføre i mit arbejdsliv. På den måde får jeg renset hovedet, så man ikke blot sidder og tænker hele dagen,” afslutter Aske.

Hvad kan virksomheder lære af specialet?

”Hvis man læser specialet, bliver man opmærksom på transfer pricing-reglerne, altså regler for handel internt i en koncern, f.eks. ved transaktioner over landegrænserne. Reglerne er ikke så simple, som man måske som udgangspunkt skulle tro. Der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til, for skattereglerne er relativt komplekse,” forklarer Aske.

”Skat og transfer pricing er et område, som er svært at navigere i for især små og mellemstore virksomheder. Derfor er det godt, at Aske Haahr Lauridsen har gjort reglerne håndgribelige og nemme at agere på, så virksomhederne ikke kommer til at stå overfor unødvendige udgifter, der i sidste ende kan påvirke eksporten negativt,” siger Ulrik Dahl, CEO i Eksportforeningen.

Da Aske arbejdede med sit speciale analyserede han dansk skatteret, OECDs retningslinjer samt udkastet til de mange ændringer, som OECD var i gang med at tilføje til retningslinjerne på det tidspunkt – det såkaldte Base Erosion and Profit Shiftting (BEPS) initiativ. Målet var at få de flere tusind siders lange dokumenter kogt ned, samt at få en forståelse for, hvilken betydning ændringerne ville have for danske virksomheder.

”Jeg syntes, der manglede nogle analyser på, hvad det konkret er, de nye retningslinjer siger, og hvilken indflydelse de kan få for danske virksomheder. Fokus i specialet har især været på immaterielle aktiver, som altid har været komplekse at værdiansætte, og fordi det er et område, som har stor opmærksomhed. ” uddyber Aske.

Derfor anbefaler Aske virksomheder at henvende sig til en rådgiver, der netop er specialist i transfer pricing.

”Hos KPMG Acor Tax arbejder vi kun med skat. Der er mange dokumentationsregler, når virksomheder skal dokumentere deres interne afregningspriser, og det assisterer vi virksomhederne med. Der er mange krav til virksomhederne, og der er også rigtig meget viden, som man er nødt til at lære, nærmest et helt regelsæt i forhold til forståelsen af transfer pricing. Gennem vores berøring med mange forskellige transfer pricing problemstilinger er vi, som rådgivere, specialister i dette.” siger Aske Haahr Lauridsen

Opslag