Corona

Studerende på Aarhus BSS

 • Find kontaktinformation og den nyeste information, som er gældende for Aarhus BSS-studerende.

Genåbning af Aarhus BSS

Opdatering den 20.05.21

Denne side vil løbende blive opdateret med information om, hvordan genåbningen vil finde sted.     

Corona FAQ for Aarhus BSS-studerende

Generelt

Hvordan holder jeg mig bedst opdateret? Hvor finder jeg mere information?

Du vil løbende blive orienteret via din AU-mail og Blackboard. Derudover kan du også finde aktuel information for Aarhus BSS-studerende på denne side, og via AUs FAQ for studerende kan du finde information, som er gældende for alle AU-studerende. 

Hvad er de nuværende smittetal?

Du kan følge de aktuelle Covid-19 smittetal på Aarhus BSS, da vi har valgt at offentliggøre status på smittetilfælde blandt studerende, der meldes ind via blanketløsningen på Aarhus Universitet.

Gå til de seneste smittetal

Ophold på Aarhus BSS

Må jeg komme på campus?

 

Opdatering den 21. maj

Fra fredag den 21. maj vil studerende på Aarhus BSS igen få fuld adgang til campus. Som studerende kan du i åbningstiden komme ind overalt på Aarhus Universitet BSS. Uden for normal åbningstid kan du komme ind ved hjælp af dit studiekort.  Der åbnes for læsepladser og grupperum for alle studerende, men genåbningen kommer ikke til at ændre på eksamensformen for sommerens eksamener. Størstedelen af eksamenerne på Aarhus BSS i forårssemesteret 2021 vil fortsat blive afholdt online og i overensstemmelse med eksamensplanerne.

Læs mere her på FAQ’en om adgangen til læsepladser og grupperum.

Kan jeg få adgang til grupperum og læsepladser?

Læsepladser

Fra fredag den 21. maj vil der være adgang til alle læsepladser på Aarhus BSS. Læsepladserne kan løbende benyttes og kræver ikke forhåndsbookning.

 

Grupperum

Det vil også være muligt at booke grupperum til studiegruppeaktiviteter. Grupperummene vil være tilgængelige for alle studerende via bookingsystemet Resource Booker. Du kan tilgå Ressource Bookeren her

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Ja, alle biblioteker i AU Library er åbne. Orientér dig på AU Library’s hjemmeside for at finde flere praktiske oplysninger og åbningstider.

Skal jeg testes, før jeg må møde op på campus?

Hvis du møder fysisk ind på universitetet, skal du i henhold til myndighedernes retningslinjer kunne fremvise et gyldigt coronapas. Der er tilfælde, hvor du kan være undtaget krav om test. Se hvilke og få et overblik over AU’s retningslinjer for test. 

Skal jeg bruge mundbind, når jeg færdes på universitetet?

Både studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.

Du kan tage mundbindet af, når du sidder ned i et område, hvor der er god plads til at overholde afstandskravet.  Det gælder eksempelvis i undervisningslokaler, eksamenslokaler, på kontorarealer og fællesområder.

Du skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisnings- og eksamenssituationer.

Der kan være særlige retningslinjer for anvendelse af mundbind i forbindelse med praktisk/eksperimentel undervisning, hvor afstandskravet ikke til alle tider vil kunne overholdes. Her skal du efterleve de retningslinjer, der bliver oplyst i forbindelse med sådan undervisning.  

Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.

Læs mere om retningslinjer for mundbind på campus.  

Må studenterforeninger afholde arrangementer?

Studenterforeninger ved Aarhus BSS kan ansøge om at afholde arrangementer af faglig-social karakter. Faglig-sociale arrangementer er aktiviteter med fagligt indhold, hvor der også kan være et socialt sigte. Se AU’s retningslinjer for studenterforeningers arrangementer her.

Studenterforeninger ved Aarhus BSS kan frem til 14. maj 2021 afholde godkendte arrangementer på campus i tidsrummet 16.00-20.00 på alle hverdage og kl. 8-16 i weekender. Fra og med fredag 14. maj gælder, at studenterforeninger har adgang til campus alle dage i tidsrummet 8.00-20.00. Det gælder både i forhold til at afholde/planlægge godkendte arrangementer og studenterforeningernes normale aktiviteter (fx bestyrelsesmøder og lignende).

Studenterforeninger bedes bruge ansøgningsformularen på denne side. Instituttet kan kontaktes, hvis der er spørgsmål vedrørende ansøgning om og afholdelse af arrangementer.  

Eksamen

Hvad kan jeg forvente af eksamen i forårssemesteret 2021?

 

Opdatering den 21. maj 2021:

Størstedelen af eksamenerne på Aarhus BSS i forårssemesteret 2021 vil blive afholdt online. Enkelte eksamener vil blive afviklet fysisk på campus i det omfang, regeringens genåbningsplan og myndighedernes retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 gør det muligt. Her vil praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder samt eksamener uden hjælpemidler som udgangspunkt blive prioriteret.

Eksamensplaner med tid og sted er blevet offentliggjort, og du kan orientere dig i, hvilke eksamener det drejer sig om for dit vedkommende. Du finder eksamensplanerne på din studieportal – studerende.au.dk – under ”Eksamen”

I de tilfælde, hvor vi kan gennemføre eksamen med fysisk fremmøde, vil eksamensaktiviteterne blive gennemført i tråd med gældende retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner og under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse.

Vær opmærksom på, at deltagelse i fysiske eksamensaktiviteter på campus forudsætter, at du er vaccineret eller kan fremvise en negativ corona-test, der er taget inden for 72 timer før fremmødet. Kan du ikke fremvise dokumentation for negativ test eller vaccination, vil du bliver afvist til eksamen, og det vil tælle som et brugt eksamensforsøg. Sørg for, at du i god tid inden din eksamen får afsat/booket tid til test. Du kan her læse om brug af tests og få overblik over testcentre nær dig. Som studerende på Aarhus Universitet kan du blandt andet benytte et af AU's teststeder med superviseret selvpodning.

Hvis du tidligere har været smittet med COVID-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, som er foretaget ved PCR-test, kan det betragtes som et gyldigt coronapas. Det positive testresultat skal dog ved fremvisningen være mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt.    

Er det sundhedsmæssigt forsvarligt at møde fysisk op til eksamen?

 

Det er vigtigt at slå fast, at studerende, eksaminatorer, censorer og eksamenstilsynet kan være helt trygge, og at eksamenerne gennemføres efter alle sundhedsmyndighedernes anbefalede retningslinjer og forholdsregler. Konkret betyder det, at:

 • der ved de mundtlige eksamener vil være 2 meters afstand mellem den studerende og eksaminator/censor. Der vil i eksamenslokalet være håndsprit, og der vil blive rengjort og desinficeret mellem eksamenerne.
 • ved de skriftlige stedprøver vil de studerende blive placeret i eksamenslokalet under hensyntagen til afstandskravet, og der vil være håndsprit samt blive rengjort og desinficeret ligesom ved de mundtlige eksamener. Der henvises i øvrigt til de gældende retningslinjer for adfærd på campus.

Jeg skal til eksamen og har ikke mulighed for at gennemføre som følge af de aktuelle corona-restriktioner. Hvordan skal jeg forholde mig?

Hvis du på grund af de aktuelle corona-restriktioner er forhindret i at deltage i eksamen på lige vilkår med andre studerende, kan du ansøge om dispensation til at blive afmeldt din eksamen og efterfølgende få mulighed for at deltage i reeksamen. Du skal ansøge om dispensation via mitstudie.au.dk. Reeksamen vil ikke tælle som et ekstra eksamensforsøg, hvis du kan dokumentere, at forhold relateret til corona-restriktioner har gjort det umuligt for dig at deltage i den ordinære afvikling.

Der vil blive foretaget en konkret vurdering af din situation, herunder vil eksempelvis kunne inddrages følgende:

 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring, som du finder her samt en kopi af dit barns/dine børns sygesikringsbevis.

Hvis du er forhindret i at deltage i eksamen som følge af sygdom, kan du orientere dig på denne FAQ under ”Jeg er blevet syg og kan ikke deltage i eksamen”.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op til eksamen pga. isolation eller mistanke om COVID-19

Hvis du er i isolation som nær relation, får symptomer på COVID-19 eller har mistanke om, at du kan være blevet smittet, skal du ikke møde fysisk op til din eksamen. Du kan læse de generelle retningslinjer for, hvordan du forholder dig ved isolation og mistanke om smitte i afsnittet om ”Symptomer og smitte med coronavirus” på siden her.

 

Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Skal du til en skriftlig stedprøve på Aarhus BSS, skal du ikke møde op, hvis du er i isolation eller har symptomer. Du kan i stedet blive afmeldt din skriftlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen.

Du afmelder dig eksamen ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk senest på eksamensdatoen. Her skal du søge om at blive afmeldt din eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.

 

Mundtlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Hvis der er tale om en mundtlig eksamen, og vurderer du, at du vil kunne gennemføre din mundtlige eksamen online, kan du kontakte instituttet inden kl. 7 på dagen og forhøre dig om muligheden for at konvertere din mundtlige stedprøve til onlineformat. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring. Du må ikke møde op til din mundtlige eksamen, hvis du har COVID-19.

Her kan du finde kontaktinformation på dit institut:

·        ECON: studadm@econ.au.dk

·        Statskundskab/samfundsfag: susanne@ps.au.dk

·        BTECH: btech@au.dk  

Hvis det ikke er muligt for instituttet at omlægge din mundtlige eksamen til et onlineformat, skal du søge om at blive afmeldt din mundtlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen.

Du afmelder dig eksamen ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk senest på eksamensdatoen. Her skal du søge om at blive afmeldt din eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.

  

Skriftlig hjemmeopgave

Er din eksamen en skriftlig hjemmeprøve, og vurderer du, at du er i stand til at gennemføre din eksamen, kan du deltage på lige fod med øvrige studerende. Ellers følger du retningslinjerne i afsnittet ”Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse”.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op til eksamen pga. konstateret smitte med COVID-19

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, skal du ikke møde fysisk op til din eksamen. Du vil være forhindret i at deltage i eksamen med fysisk fremmøde, indtil du kan fremvise et gyldigt coronapas. Hvis du vurderer, at du er i stand til at deltage i din eksamensaktivitet, skal du læse videre nedenfor.

Hvis du ikke vurderer, at du kan gennemføre din eksamen, skal du følge retningslinjerne for sygdom ved eksamen på denne side. Du finder informationen under ”Jeg er blevet syg og kan ikke deltage i eksamen”.

 

Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Skal du til en skriftlig stedprøve på Aarhus BSS, skal du ikke møde op, hvis du har COVID-19. Du kan i stedet blive afmeldt din skriftlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstekommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen. Du kan læse mere om, hvordan du søger en dispensation ved sygdom på denne side under ”Jeg er blevet syg og kan ikke deltage i eksamen”.

 

Mundtlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Hvis der er tale om en mundtlig eksamen, og vurderer du, at du vil kunne gennemføre din mundtlige eksamen online, kan du kontakte instituttet inden kl. 7 på dagen og forhøre dig om muligheden for at konvertere din mundtlige stedprøve til onlineformat. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring. Du må ikke møde op til din mundtlige eksamen, hvis du har COVID-19.

Her kan du finde kontaktinformation på dit institut:

·        ECON: studadm@econ.au.dk

·        Statskundskab/samfundsfag: susanne@ps.au.dk

·        BTECH: btech@au.dk  

Hvis det ikke er muligt for instituttet at omlægge din mundtlige eksamen til et onlineformat, skal du søge om at blive afmeldt din mundtlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen.

Du afmelder dig eksamen ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk senest på eksamensdatoen. Her skal du søge om at blive afmeldt din eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.

 

Skriftlig hjemmeopgave

Er din eksamen en skriftlig hjemmeprøve, og vurderer du, at du er i stand til at gennemføre din eksamen, kan du deltage på lige fod med øvrige studerende. Ellers følger du retningslinjerne i afsnittet ”Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse”.

Jeg er blevet syg og kan ikke deltage i eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen på Aarhus BSS, melder du dig syg ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk. Dette gælder uanset, om der er tale om COVID-19-relateret sygdom eller anden sygdom.

Som udgangspunkt gælder:

 • Er du syg på eksamensdagen, kan du melde dig syg til eksamenen
 • Bliver du akut syg under en påbegyndt mundtlig eller skriftlig prøve, kan du ligeledes melde dig syg
 • Du melder dig syg til en eksamen via  mitstudie.au.dk. Du skal anvende formularen ’Dispensation’ og angive, hvilken specifik prøve du er syg til.
  • Husk at vedlægge en lægeerklæring, som dækker perioden for de(n) anført(e) prøve(r). Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen. Hvis du har fået konstateret COVID-19-smitte, kan du vedlægge  udskrift/skærmdump af dit testresultat fra sundhed.dk. Som udgangspunkt skal der vedlægges dokumentation for en positiv PCR-test, der er mindre end 14 dage gammel. Hvis du er testet positiv ved en antigentest og ikke kan nå at få bekræftet dit testresultat ved en PCR-test inden eksamen, vedlægges testresultat fra antigentest som dokumentation.   
  • Hvis du melder dig syg til en prøve, skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven på ny.
  • Hvis du ikke har meldt dig syg til prøven og udebliver, har du brugt et prøveforsøg.
 • Godkendelsen af din sygemelding er betinget af, at der foreligger gyldig dokumentation. Læs mere om krav til lægeerklæringer på din studieportal under "Studievejledning".
 • Godkendelsen er ligeledes betinget af, at du ikke har deltaget i eksamen. Hvis du er for syg til at gennemføre eksamen, skal du udeblive fra eksamen eller afbryde eksamen, hvis du bliver syg under vejs.

 

Du kan læse mere om sygdom ved eksamen på din studieportal.

Jeg er i risikogruppe

Aarhus BSS gennemfører alle eksamener med fysisk fremmøde iht. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand, hygiejne m.v. Når de betingelser er opfyldt, er det ifølge myndighedernes retningslinjer forsvarligt at møde op.

I udgangspunktet skal du derfor møde op til eksamen på linje med dine medstuderende.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at bruge egne værnemidler til eksamen, hvis du finder det nødvendigt eller tilrådeligt.

 

Dispensation ifm. eksamen med fysisk tilstedeværelse

Du kan i ganske særlige situationer søge om dispensation til tiltag ifm. gennemførslen af din skriftlige stedprøve f.eks. et enelokale eller lignende. Vurderes du i samråd med din læge at have behov herfor, skal du hurtigst muligt ansøge om dispensation via mitstudie.au.dk.

Det er også muligt, at du i ganske særlige situationer kan søge om dispensation til tiltag ifm. gennemførslen af din mundtlige eksamen. Vurderes du i samråd med din læge at have behov herfor, skal du ansøge om dispensation via mitstudie.au.dk senest 10 dage før din eksamen.

I begge tilfælde skal du huske at vedlægge relevant dokumentation fra din læge.

Jeg er forhindret i at møde op til eksamen pga. ophold i udlandet

Opholder du dig i udlandet på eksamenstidspunktet, gælder følgende regler.

 

Skriftlig stedprøve

Skal du til en skriftlig stedprøve på Aarhus BSS, men opholder dig i udlandet på eksamenstidspunktet, kan du blive afmeldt den ordinære prøve med mulighed for at deltage i reeksamen. Er dette aktuelt for dig, skal du indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk senest 10 dage før den skriftlige stedprøve. Husk at vedlægge relevant dokumentation, der bekræfter, at du opholder dig i udlandet på eksamenstidspunktet. Det kan være en personlig redegørelse, flybillet og lignende.

 

Mundtlig stedprøve

Skal du til en mundtlig stedprøve, men opholder dig i udlandet, skal du forholde dig til de anvisninger, som du inden eksamensperiodens begyndelse vil modtage fra dit institut via Blackboard og/eller WISEflow.

 

Skriftlig hjemmeopgave

Er din eksamen en skriftlig hjemmeprøve, kan du deltage på lige fod med øvrige studerende.

Hvordan afholdes det mundtlige forsvar på bachelorprojekter, specialer og afhandlinger med mundtligt forsvar?

Hvis du skal op til et mundtligt forsvar af dit bachelorprojekt, speciale eller afhandling, vil det mundtlige forsvar til sommereksamen 2021 blive gennemført online over Zoom.

Hvad skal jeg være opmærksom på til min mundtlige eksamen med fysisk fremmøde?

Når du skal til fysisk mundtlig eksamen, er her nogle god råd og retningslinjer for, hvordan kan du hjælpe med til at sikre en god afvikling samt begrænse smitterisikoen for COVID-19:

 

Inden du møder op til en fysisk mundtlig eksamen:

Tjek, på hvilken adresse din eksamen finder sted.

Husk studiekort – eller andet gyldigt ID med billede, hvis du ikke har et studiekort. Husk at du skal kunne fremvise en corona-test, der er maksimum 72 timer gammel.

 

Når du møder op til en fysisk mundtlig eksamen:

Mød op ca. 20 minutter før det angivne eksamenstidspunkt

Husk at tage mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.

Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale, hvor din mundtlige eksamen finder sted

Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor eksamen afholdes.

Undgå trængsel uden for lokalerne – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse. Det vil også være en hjælp, at du forlader bygningen umiddelbart efter eksamen, så du ikke har unødigt ophold i bygningerne.

Hvad skal jeg være opmærksom på til min skriftlige tilsynsprøve?

Når du skal til skriftlige tilsynsprøver på AU, er her nogle god råd og retningslinjer for, hvordan kan du hjælpe med til at sikre en god afvikling, samt begrænse smitterisikoen for COVID-19:

 

Inden du møder op til en skriftlig tilsynsprøve:

Tjek hvilken adresse din skriftlige tilsynsprøve finder sted.

Husk studiekort – eller andet gyldigt ID med billede, hvis du ikke har et studiekort.

Tjek at du kan logge ind i det digitale eksamenssystem (Digital Eksamen eller WISEflow).

Tjek retningslinjerne for den pågældende tilsynsprøve (f.eks. om du må have hjælpemidler med, og i så fald hvilke).

Hold dig opdateret via din studieportal om gældende retningslinjer vedrørende COVID-19, test og dokumentationskrav.

Husk at der nu er oprettet teststeder med superviseret selvpodning på campus i Aarhus og Herning.

 

Når du møder op til en skriftlig tilsynsprøve:

Mød gerne op i god tid inden tilsynsprøven starter.

Husk at du på forespørgsel skal kunne fremvise dokumentation for en negativ COVID-19 test, der maksimalt er 72 timer gammel, eller at du er undtaget fra kravet om test. Kontrol af dokumentation foretages af enten en medarbejder eller et eksternt vagtselskab. Såfremt relevant dokumentation ikke kan fremvises, vil du ikke kunne deltage i tilsynsprøven.

De skriftlige tilsynsprøver afholdes med udgangspunkt i et afstandskrav på 2 meter. Husk at være opmærksom på dette, når du står i kø til indtjekning, samt opholder dig i og omkring eksamenslokalerne.

Husk at tage mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.

Der kan opstå ventetid ved ankomst til lokalerne på Trøjborgvej og Finlandsgade, så tag overtøj på efter vejrforholdene.

Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale du skal sidde i.

Hold altid øje med lokale retningslinjer der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lign. i de bygninger, hvor den skriftlige tilsynsprøve afholdes.

Undgå trængsel uden for lokalerne – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Hav dit studiekort klart, så for stor kødannelse kan undgås ved indtjekning.

Følg tilsynsvagternes anvisninger.

 

Inden den skriftlige tilsynsprøve går i gang

Det anbefales, at du ikke står og snakker rundt om bordene i lokalerne, hvor tilsynsprøverne finder sted, så der sikres god afstand for de studerende der skal finde en plads.

Læg mobiltelefon og smart watch i din taske inden tilsynsprøven går i gang.

Husk at tage alt hvad du skal bruge i løbet af tilsynsprøven op af din taske inden eksamen starter.

Placér dit studiekort på bordet, så det er synligt for tilsynsvagterne under hele tilsynsprøven.

Der vil være desinfektionsservietter til afspritning ved den enkelte plads. Sørg for at lægge de brugte desinfektionsservietter i skraldespanden lige efter brug.

 

Når den skriftlige tilsynsprøve er gået i gang:

Når tilsynsprøven går i gang, bedes du følge de fælles anvisninger, der gives af Eksamenstilsynet.

Har du spørgsmål undervejs, markerer du blot ved at række hånden op.

Tilsynsvagterne og IT-medarbejderne vil bære mundbind eller visir, og handsker hvis nødvendigt, når de hjælper dig.

Husk at tage mundbind på hvis du har brug for hjælp, da det i disse situationer ikke vil være muligt at overholde afstandskravet på 2 meter. Husk på, at brugte mundbind ikke skal ligge fremme på bordene under tilsynsprøven.

 

Når den skriftlige tilsynsprøve er afsluttet:

Sørg for at rydde din plads, og smid papir og affald i skraldespanden.

Sprit din plads grundigt af efter brug (f.eks. bord og stol). Husk at spritte dine hænder af, inden du starter.

Tag hensyn til de medstuderende, der ikke går på samme tid som dig selv.

Lad dem, der sidder tættest på udgangen, komme ud først.

Undgå trængsel uden for lokalerne – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Følg ellers tilsynsvagternes anvisninger.

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du får tekniske problemer på eksamensdagen, gælder nedenstående retningslinjer. Dem skal du følge både, hvis du ikke kan logge på Zoom og få adgang til venterummet i god tid inden eksaminationens start, og hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen.

 • Ved tekniske problemer, der opstår før din eksamen er påbegyndt, skal du tage kontakt til Aarhus BSS IT Support. Her skal du huske at angive dit telefonnummer, så supporteren kan tage kontakt til dig.
 • Hvis de tekniske problemer forhindrer din deltagelse i eksamenen eller gør at eksamenen bliver afbrudt, skal du straks kontakte din eksaminator via mail og gerne oplyse dit telefonnummer.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til dig via Zoom inden for 5 minutter eller forbindelsen mistes gentagne gange, afbrydes prøven.
 • Eksaminator vil efterfølgende kontakte dig på mail eller telefon og aftale et nyt prøvetidspunkt, der typisk vil ligge umiddelbart efter at de andre studerende i faget er blevet eksamineret.
 • Hvis dette ikke er muligt, vil du blive henvist til at deltage i prøven ved næste udbud.
 • Uanset hvad, har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Vi anbefaler, at du altid orienterer dig i eksamensplanen, som ligger på din studieportal under ”Eksamen”. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen og, om din eksamen er planlagt med eller uden hjælpemidler.

 • Alle skriftlige prøver med fysisk fremmøde er lagt om til online-eksamener. Vær opmærksom på, at hvis din omlagte eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig.
 • Skal du til en online mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen.

Hvordan bliver jeg klar til min online-eksamen?

Hvis din eksamen skal foregå online, kan det være en god idé at forberede sig på eksamen under helt nye rammer hjemmefra. Især mundtlige eksamener online vil være anderledes for de fleste studerende. Derfor kan du med fordel øve dig på eksamensformen som en del af forberedelsen – gerne sammen med en studiekammerat eller din studiegruppe. Det handler om, at du føler dig tryg ved format og teknik, så du kan fokusere på det faglige indhold under eksamen.

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at blive klar til din online-eksamen.

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du på i eksamensplanen på din studieportal under ”Eksamen”.
 • Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, f.eks. computer, webcam og en opladet telefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, f.eks. Zoom og Wiseflow. Du kan læse mere om digitale eksamener på Aarhus BSS under menupunktet ”Eksamen” og ”FAQ – Digital eksamen”. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen. Dette kan du læse mere om på denne side under ” Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?”
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Du kan finde mere information i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen” og i venstremenuen på din studieportal under ”Eksamen” og ”Eksamenssnyd”
 • Spørg din underviser før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på Studypedia

Hvor kan jeg læse mere om digitale eksamener?

Du kan lære mere om digital eksamen på din studieportal under menupunktet ”Eksamen” og ”Digital eksamen”. Her kan du blandt andet finde en FAQ med de vigtigste spørgsmål og svar.

Er din skriftlige stedprøve omlagt til en hjemmeprøve, afvikles den som en almindelig hjemmeprøve (WHAI) i WISEflow. Se vejledningen til hjemmeprøver her.

Jeg har søgt om forlænget tid til eksamen, og nu er eksamen blevet omlagt. Gælder dispensationen også til den omlagte eksamen?

Har du fået tildelt ekstra tid til en stedprøve, som nu er konverteret til en hjemmeopgave af samme varighed, vil den ekstra tid blive lagt til din hjemmeopgave. Inden eksamensdagen skal du tjekke, at den ekstra tid er registreret korrekt i Wiseflow. Er tiden ikke registreret korrekt, skal du hurtigst muligt kontakte studieadministrationen på mail bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk

Undervisning

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i efterårssemesteret 2021?

 

Regeringens seneste genåbningsplan giver os mulighed for at tilrettelægge fysiske undervisningsaktiviteter i efterårssemestret. Vi forventer derfor at kunne gennemføre undervisningen fysisk på campus, men det vil naturligvis være under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes på det tidspunkt gældende retningslinjer og anbefalinger. Vi anbefaler, at du løbende orienterer dig på denne side, så du er opdateret på genåbningen af fysiske undervisningsaktiviteter på Aarhus BSS.    

Hvilke rettigheder og pligter har jeg i forbindelse med optagelser af undervisning?

 

 

En underviser må gerne streame eller optage undervisning, der er en del af et tilrettelagt undervisningsforløb, så længe du bliver gjort opmærksom på det. Det gør du via Blackboard.

Underviseren må efterfølgende gerne placere optagelser af undervisning i det tilhørende kursusrum i Blackboard, hvor kun du og dine medstuderende på kurset har adgang. Hvis du som studerende kan identificeres, må underviseren ikke gøre optagelserne tilgængelige for andre end deltagerne på det pågældende kursus uden dit samtykke. Optagelserne vil blive slettet efter semestrets afslutning.

Du må som studerende ikke optage undervisning eller dele underviserens optagelser af undervisning, som ligger i et kursusrum i BlackBoard eller på Panopto, medmindre du har samtykke fra underviseren og dine medstuderende.

Hvis du anmoder om at optage undervisningen som led i studieassistentordningen, bør underviseren som udgangspunkt give dig samtykke, med mindre andre væsentlige forhold taler imod.  

Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at møde fysisk op på campus pga. coronavirus?

Hvis du ikke kan møde fysisk på campus grundet forhold direkte relateret til coronavirusen, har du mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra. Hvis du ønsker, at blive tilknyttet ordningen, skal du dokumentere baggrunden for dit behov. Dokumentationen kan f.eks. være en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er særligt udsat. Læs mere på: studieassistent.au.dk.

Symptomer og smitte med coronavirus

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke deltage i eventuelle fysiske aktiviteter på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Du skal isolere dig i hjemmet og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger
 • hvis du er testet positiv med en antigentest, skal du hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test, som kan be- eller afkræfte, at du er smittet med COVID-19.
 • orienterer studieadministrationen om, at du er smittet (hvad enten det er ved antigentest eller PCR-test). Det gør du via AU’s corona-blanket

Du kan efterfølgende blive kontaktet af ansatte på universitetet, der vil hjælpe med at afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen. 

 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for smitteforebyggelse.

Læs mere om nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.  

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19, skal du:

Gå hjem med det samme og isolere dig i hjemmet.

Følg Sundhedsmyndighedernes vejledning for test. 

Ifølge myndighedernes anbefalinger skal de fleste som udgangspunkt testes to gange. Hvis du bliver testet positiv, skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg.

Læs mere om nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.   

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Studieliv

Hvordan håndterer jeg et studieliv med meget online-undervisning?

Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag med øget online studieformer og online eksamener, har Studypedia udviklet nogle gode råd og information til dig: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/ eller https://studypedia.au.dk/eksamen. Rådene stammer fra perioden i foråret 2020 med fuld nedlukning.

Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at tale med en studievejleder. På din studieportal kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.  

Jeg har brug for at tale med nogen om situationen. Hvem kan jeg snakke med?

 

Du er altid velkommen til snakke med en studievejleder om det, der ligger dig på sinde, selvom det i øjeblikket ikke kan ske ved fysisk fremmøde. På denne side kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

Derudover er der flere andre muligheder:

Hos Studenterrådgivningen kan du få online og telefonisk rådgivning. Derudover er både AU Helpline og Studenterpræsterne Aarhus klar til at tale med dig.

Retningslinjer for studenterforeningers arrangementer

Læs universitetets fælles retningslinjer her

Trivselspulje til genstart af studielivet

Aarhus BSS har afsat en pulje af midler til at genstarte studielivet i 2021 og styrke trivslen blandt de studerende efter en lang periode med coronanedlukning.

Trivselspuljen til genstart af studielivet kan søges af studenterorganisationer og -foreninger, som ønsker støtte til aktiviteter med et fagligt-socialt indhold, der bidrager til fællesskabet blandt de studerende.

Der er to ansøgningsrunder i 2021.

Udveksling

Jeg skal på udvekslingsophold i efteråret- hvordan holder jeg mig opdateret?

denne side under ”Udlandsophold - efteråret 2021” vil du løbende kunne finde relevante informationer om planlagte udlandsophold i efteråret.  

Særligt for efter- og videreuddannelse

Kan jeg afmelde mig fag?

Hvis du står i en situation, hvor du ikke længere ønsker at følge dine fag, skal du være opmærksom på reglerne for afmelding. Ønsker du at afmelde dig fra et eller flere fag, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold. Hvis du mener, at der er usædvanlige forhold, er du velkommen til at tale med en studievejleder. Du kan finde kontaktoplysninger på din studievejleder på din studieportal under ”studievejledning”.

Kan jeg få personlig vejledning og hjælp til mit studie (trivsel, studieplanlægning, dispensationer etc.)?

Ja, du er velkommen til at sende en mail eller booke en samtaletid hos en af vores studievejledere på efter-og videreuddannelse. I øjeblikket vejleder vi pr. telefon, Zoom og mail. Du kan finde vores kontaktinformation for HD/master/MBA/jura deltid vejledning her

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i"AU FAQ'en" eller "FAQ for Aarhus BSS-studerende", så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Aarhus BSS Student Services

 

Tåsingegade

 • Adresse: Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 8000 Aarhus C
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-15.00

Fuglesangs Allé

 • Adresse: Fuglesangs Allé 4, 4. sal i bygning 2610 (S-bygningen), 8210 Aarhus V 
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00

Kontaktinformation

Husk

 • Vi holder lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusiv)

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal


Studieinformation

10.06.2021 | Studerende

Brightspace afløser Blackboard

Efter sommerferien hedder AU’s læringsplatform ikke længere Blackboard, men Brightspace. Du skal downloade det indhold, du gerne vil gemme fra Blackboard, inden den 31. oktober i år. Læs her, hvordan.

26.05.2021 | Studerende

Til dig, der afslutter din uddannelse på AU: Kom til virtuel jobmesse

Afslutter du din uddannelse til sommer, eller er du for nylig dimitteret fra AU? Så kom til den virtuelle jobmesse Danish Academic Job Fair 2021 tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 14.00-16.00, hvor du måske kan møde din kommende arbejdsgiver.

11.05.2021 | Studerende

AU's supplerende teststeder med superviseret selvpodning

På Aarhus Universitet har du som studerende mulighed for at få lavet en superviseret selvpodning for Covid19

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.  

Kontakt Aarhus BSS Student Services

 

Tåsingegade

 • Adresse: Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 8000 Aarhus C
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-15.00

Fuglesangs Allé

 • Adresse: Fuglesangs Allé 4, 4. sal i bygning 2610 (S-bygningen), 8210 Aarhus V 
 • Telefon og e-mails besvares: mandag-fredag kl. 8-15
 • Personligt fremmøde: Tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00

Kontaktinformation

Husk

 • Vi holder lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 24. december - 1. januar (begge dage inklusiv)

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal