FAQ - Digital eksamen

Før eksamen

Ændret eksamensform pga. af Coronavirus?

Du kan se, om din eksamen er omlagt til en anden eksamensform på eksamensplanerne under menuen ”Eksamen” og ”Eksamensplaner”. Husk at tjekke eksamensplanerne jævnligt, da de løbende opdateres.

Er din skriftlige stedprøve omlagt til en hjemmeprøve, afvikles den som en almindelig hjemmeprøve (WHAI) i WISEflow. Se vejledningen til hjemmeprøver.

Er din mundtlige eksamen omlagt til en mundtlig online-eksamen, vil den (som udgangspunkt) foregå via Zoom. Læs mere på denne side.

Skal jeg selv medbringe computer?

Ja, du skal medbringe en bærbar computer (PC eller Mac) samt tilhørende strømkabel og forlængerledning. Du må ikke medbringe tablets/iPads, e-bogslæsere eller ekstra skærme.

Hvilke krav er der til min computer?

For FLOWlock-eksamener (WO og WOMC) gælder særlige krav, som du skal sikre, at din computer lever op til:

PC

 • Windows 7 eller nyere - HUSK: Windows Update skal køres jævnligt, så alle opdateringer bliver installeret (Klik på Start-knappen, Alle programmer, og vælg Windows Update).
 • Du skal have installeret og afprøvet den nyeste version af FLOWlock-browseren.

Mac

 • Mac OS/X 10.10 eller nyere - HUSK at tjekke App Store for opdateringer, og hent og installer jævnligt alle opdateringer (Klik på Apple-ikonet i menulinjen og vælg App Store, klik på Updates).
 • Safari 6 eller nyere skal være installeret på din computer (Softwareopdatering i OS/X).
 • Du skal have installeret og afprøvet den nyeste version af FLOWlock-browseren.

Linux understøttes ikke af FLOWlock.


For alle WISEflow-eksamener (WO, WOMC, WOA, WOAI, WHAI) er der følgende krav:

 •  WISEflow understøtter de to nyeste versioner af følgende browsere: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera. Vi anbefaler, at du bruge enten Firefox eller Chrome, da disse browsere sikrer en bedre brugergrænsefladeoplevelse og hurtigere svartider.
 • Stedprøver afvikles på det trådløse netværk – Eduroam. Inden eksamen skal du tjekke, at du kan forbinde din computer til Eduroam.

 

BEMÆRK!

 • Det er dit ansvar at sikre, at ovenstående er opdateret på din computer.
 • Du skal selv sørge for at have installeret et opdateret antivirus-program (PC).
 • Lad antivirus-programmet køre en “full scan” før eksamen og gerne dagen før (PC).
 • Det er tilladt at køre Windows fra en Windows To Go-USB. Du skal dog være opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at dette fungerer ved eksamens starttidspunkt. Tilsynet i eksamenslokalet kan ikke yde support til dette.

Skal jeg medbringe printer?

Nej, din eksamenbesvarelse uploades/gemmes i det digitale eksamenssystem WISEflow.

Må jeg medbringe min tablet eller en ekstra skærm?

Nej du må ikke medbringe tablets/iPads, e-bogslæsere eller en ekstra skærm til eksamen. Du må kun medbringe en enkelt bærbar computer (PC eller Mac).

Hvordan forbereder jeg mig på en WISEflow-eksamen?

Som forberedelse til en digital WISEflow-eksamen er det en god idé at gennemgå følgende checkliste:

 • Kan du forbinde din computer til det trådløse netværk Eduroam?
 • Har du opdateret din computers styresystem?
 • Har du installeret og opdateret din browser? Det anbefales at anvende Firefox eller Chrome.
 • Ved du, hvordan du laver en samlet pdf-fil af din besvarelse? (Ikke relevant ved FLOWlock-eksamener -  WO og WOMC)
 • Har du afprøvet demoeksamen (Demoflow) i WISEflow? Se nedenstående FAQ.
 • Har du (cirka en uge inden eksamen) adgang til eksamensflowet i WISEflow?
 • Har du læst vejledningen til den pågældende eksamenstype her?

Specielt for FLOWlock-eksamener (WO og WOMC)

 • Har du installeret og afprøvet den nyeste version af FLOWlock-browseren?
 • Har du læst vejledningen til FLOWlock-eksamener (WO og WOMC) her?

Ved aflevering af din besvarelse

 • Husk at du først har afleveret, når du har klikket på knappen Aflevér.
 • Husk at klikke på knappen Tilsend kvittering, efter du har afleveret.
 • Husk at checke din besvarelse ved at gå ind i flowet igen.
 • Husk at hvis du under eksamen finder ud af, at du ønsker at undlade at aflevere / aflevere blankt, skal du klikke på knappen Aflevér blank og ikke uploade noget.

Har jeg adgang til en demoeksamen?

Som studerende har du i WISEflow under oversigten over flows adgang til såkaldte demoeksamener (Demoflows), der giver dig mulighed for at afprøve at uploade og aflevere en eksamensbesvarelse i WISEflow.

For at afprøve demoflowet til FLOWlock, skal du først downloade browseren, der anvendes ved FLOWlock-eksamener. Se ovenstående FAQ.

Bemærk at demoflowet kører på et lavere sikkerhedsniveau end ved den rigtige eksamen. Det vil sige, at det er muligt at ”snyde” demoversionen men ikke eksamensversionen.

Hvordan modtager jeg notifikationer fra WISEflow?

Det anbefales, at du sætter WISEflow op til at sende dig e-mails med notifikationer, således at du f.eks. automatisk modtager en e-mail, når du er tilmeldt en prøve.

 1. Log på WISEflow.
 2. Klik på dit navn i øverste højre hjørne og vælg ”Ret profil”.
 3. Vælg fanen ”E-mail” og slå ”Modtag notifikation” til ud for den eller de foretrukne e-mail adresser. Du kan også tilføje en ny e-mail adresse.
 4. Afslut ved at klikke på ”Gem rettelser”.
 5. For at sikre dig at du kan modtage e-mails fra WISEflow, skal du klikke på ”Send testmail”-knappen. Hvis du ikke modtager en e-mail fra WISEflow, skal du tjekke dit spamfilter. Hvis e-mailen havner i dit spamfilter, er det vigtigt, at du markerer den som "Ikke spam", så du fremover kan modtage e-mails fra WISEflow direkte i din indbakke.

Hvad er FLOWlock og hvordan kommer jeg på det?

FLOWlock er en særlig form for flow i WISEflow, som er skræddersyet til stedprøver, hvor en besvarelse skal udfærdiges inden for et afgrænset tidsrum, med begrænsede eller ingen hjælpemidler og under tilsyn.

En FLOWlock-eksamen (WO og WOMC) foregår udelukkende i FLOWlock-browseren, hvor du får adgang til en indbygget tekst-editor, som begrænser adgangen til alt andet på din computer, mens flowet er i gang.

For at deltage i en FLOWlock-eksamen, skal du som deltager have downloadet, installeret og afprøvet FLOWlock-browseren. Klik på dit navn i øverste højre hjørne i WISEflow og vælg ”Ret profil”. Under fanebladet ”Systemkrav” kan du downloade og afprøve browseren. Samme sted vil du kunne se, om din computer lever op til minimumskravene.

Det er vigtigt, at du gør det i god tid inden eksamenen, så du kan være på forkant med eventuelle mangler på din computer eller problemer med FLOWlock-browseren og adgangen til demoflowet.

Se også vejledningen til FLOWlock (WO/WOMC).

Hvad gør vi, hvis vi skal aflevere en gruppeopgave?

Hvis I skal aflevere en gruppeopgave, skal I følge denne vejledning for gruppeafleveringer.

Krav om fysisk tilstedeværelse ved stedprøver

Ved stedprøver er det et krav, at du møder op i det lokale, der er angivet i eksamensplanen. Det er derfor ikke tilladt at foretage en aflevering hjemmefra, dvs. at du hverken må uploade en besvarelse eller klikke på knappen ”Aflevér blankt”, hvis du ikke befinder dig i eksamenslokalet. Afleveringer foretaget uden for eksamenslokalet vil blive behandlet som forsøg på eksamenssnyd og vil blive indberettet.

Hvis du er tilmeldt en stedprøve, som du på forhånd beslutter dig for ikke at deltage i, kan du enten afmelde dig rettidigt eller udeblive fra eksamen. Hvis du udebliver fra eksamen, vil du blive registreret for et eksamensforsøg og får adgang til at tilmelde dig reeksamen. Se også punktet Eksamenstil- og afmelding i venstremenuen.

Hvad er eksamenssnyd, og hvad er konsekvenserne?

Aarhus Universitet har udarbejdet denne pjece, der forklarer hvad eksamenssnyd er, samt giver eksempler på eksamenssnyd. Husk: er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Konsekvenser af eksamenssnyd

Du skal løbende holde dig orienteret om dit fagområdes traditioner og videnskabsetiske regler. Brud på disse er en alvorlig sag og kan være så alvorlige, at de må behandles som eksamenssnyd.

Konsekvenserne af eksamenssnyd kan læses i Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende. Forsøg på eksamenssnyd behandles efter reglerne om eksamenssnyd, uanset om forsøget lykkes eller ej, eller om du har haft til hensigt at snyde. Regler om eksamenssnyd finder anvendelse uanset eksamensform.

Find mere information i venstremenuen under "Eksamenssnyd".

Under eksamen

Hvordan får jeg teknisk support?

Kontakt Aarhus BSS IT-supporten
Mail: bss.it@au.dk
Tlf. 87150933

Se IT-supportens åbningstider.

Alternativt kan du kontakte WISEflow-supporten direkte:
Margit Grønborg
Mail: bss.it@au.dk
Direkte telefon: 87166119

Bemærk at hvis der opstår problemer i forbindelse med, at du skal uploade din besvarelse til WISEflow, kan du evt. forsøge at løse problemet selv ved at genstarte browseren og/eller computeren.

Hvordan logger jeg på WISEflow?

Platformen kan tilgås på: https://europe.wiseflow.net/login/dk/au

Login kan ske på to måder:

 1. Gennem WAYF hvor du anvender dit brugernavn og din adgangskode, som du er vant til at anvende på selvbetjeningsportalen: mit.au.dk eller mitstudie.au.dk
 2. Ved hjælp af NemID (nøglekort).

Vi anbefaler, at du anvender Firefox eller Chrome (nyeste versioner) til at tilgå WISEflow.

Første gang du logger på WISEflow, vil du blive bedt om at acceptere UNIwises (udbyderens) Cookies- og Privatlivspolitik.

Du vil skulle gentage accepten, hvis du skifter computer eller browser eller sletter cookies i din browser.

I hvilket format skal jeg aflevere?

(Ikke relevant ved FLOWlock-eksamener WO/WOMC)

 • Selve opgavebesvarelsen skal afleveres i PDF-format (én samlet PDF-fil), mens bilag og supplerende materiale kan afleveres i andre filformater. De tilladte maksimale filstørrelser er: 200 MB for den samlede PDF-fil og 5 GB i alt for bilag og supplerende materiale.

  Du kan finde en vejledning til, hvordan du laver din besvarelse til PDF her.

 • Du skal enten indskrive dit flow-løbenummer eller dit studienummer samt navnet på eksamen på alle sider af din besvarelse. Tjek omslaget i dit eksamensflow i WISEflow for, hvilket af numrene du skal bruge ved den pågældende eksamen.

  Læs vejledningen til den pågældende eksamenstype her?

 • Skriv sidetal og samlet antal sider på alle sider (eks.: 1 af 15, 2 af 15 etc.).

 • Navnet på filen skal være navnet på den relevante eksamen.

BEMÆRK: Vær omhyggelig når du uploader din opgavebesvarelse. Der er desværre eksempler på studerende, der ved en fejl kommer til at uploade en forkert fil. Konsekvensen er, at man ikke får bedømt sin eksamensopgave og bruger et eksamensforsøg.

Hvordan laver jeg min eksamensbesvarelse til PDF?

Læs mere om hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Må jeg bruge internettet ved stedprøver?

Ved alle digitale prøver er der internetadgang, som du skal bruge til at hente eksamensopgaven samt uploade besvarelsen. (Det er derfor vigtigt, at du afprøver, at du kan forbinde din computer til det trådløse netværk Eduroam i god tid før eksamen.)

Det er tilladt at benytte internettet til informationssøgning, hvis eksamensformen tillader det. (Ved WOA, WOMC og WO-prøver er det ikke tilladt at anvende internet under selve prøven.)

Du må ALDRIG kommunikere med nogen i eller uden for eksamenslokalet. Det betyder, at alle kommunikationstjenester og fildelingstjenester (mobiltelefon, e-mail, Messenger, Skype, Dropbox etc.) SKAL være slukket under hele opholdet i eksamenslokalet.

Hvad hvis min computer svigter?

Computeren er dit ansvar, og AU kan ikke være behjælpelig med teknisk assistance eller stille en reservecomputer til rådighed under eksamen.

Hvor finder jeg mit løbenummer ved anonymiserede eksamener?

En række eksamener ved Aarhus BSS afvikles som helt anonyme eksamener, hvor bedømmer ikke kan se dit navn eller studienummer i WISEflow men kun et vilkårligt flow-løbenummer.

Ved disse eksamener kan du se dit flow-løbenummer ved at klikke på knappen Se omslaget i flowet efter eksamen er gået i gang. Dette løbenummer samt navnet på eksamen skal du indskrive på alle sider af din besvarelse.
Se vejledning.

Ved FLOWlock-eksamener fremgår flow-løbenummeret af sidehovedet i FLOWlock-browseren og indsættes automatisk på alle sider af din besvarelse.

Kan jeg vælge at skrive i hånden til en digital eksamen?

Nej, prøverne foregår digitalt (medmindre en specifik eksamen giver tilladelse til at aflevere håndskrevne grafer og figurer). Ved generelle driftsproblemer kan det eventuelt besluttes, at en prøve alligevel gennemføres, og at den skal udarbejdes i hånden. Hvis din computer bryder ned i løbet af eksamenen, kan eksamenstilsynet også give tilladelse til, at din prøve afleveres håndskreven.

Hvordan digitaliserer jeg håndskrevne bilag?

Ved digitale eksamener har du mulighed for at digitalisere håndtegnede grafer, figurer, illustrationer osv. og vedhæfte disse til din besvarelse. Digitaliseringen kan foregå ved hjælp af:

 • det indbyggede kamera i computeren
 • et eksternt webkamera
 • en håndholdt scanner


Det digitaliserede materiale vedhæftes som supplerende materiale eller indsættes i din besvarelse.

Ved FLOWlock-eksamener skal du bruge den indbyggede funktionalitet i FLOWlock til at aktivere et indbygget eller et eksternt tilsluttet webkamera og tage billeder af dine bilag (her kan du ikke anvende en scanner). Du kan også bruge det indbyggede tegneværktøj til at lave frihåndstegninger. Se vejledning. Inden eksamen kan du afprøve såvel webkameraet som tegneværktøjet i demoflowet til FLOWlock.

Ved enkelte FLOWassign-eksamener er der mulighed for at aflevere håndskrevne bilag. Følg eksamensvagternes anvisning.

Hvordan afleverer jeg blankt?

Hvis du under en stedprøve eller ved en hjemmeopgave beslutter dig for, at du alligevel ikke ønsker at aflevere en besvarelse, skal du klikke på knappen ”Aflevér Blankt” i WISEflow og ikke uploade noget.

Det vil blive registreret i systemet, at du ikke har ønsket at aflevere en besvarelse, og du vil blive registeret for et eksamensforsøg. I Selvbetjeningen vil du kunne se et FE (forladt eksamen) ud for prøven.

Ved en stedprøve må du ALDRIG gå ind i eksamensflowet hjemmefra og klikke ”Aflevér Blankt”. Det vil blive betragtet som eksamenssnyd.

Hvis du er tilmeldt en stedprøve, som du på forhånd beslutter dig for ikke at deltage i, kan du enten afmelde dig rettidigt eller udeblive fra eksamen. Hvis du udebliver fra eksamen, vil du blive registreret for et eksamensforsøg og får adgang til at tilmelde dig reeksamen. Se også punktet Eksamenstil- og afmelding i venstremenuen.

Hvad er start- og sluttidspunkterne for min eksamen?

Start- og sluttidspunkterne for din eksamen fremgår på eksamensplanerne under menuen ”Eksamen” og ”Eksamensplaner”.

Du kan også se start- og sluttidspunkterne i eksamensflowet i WISEflow. Vær opmærksom på, at WISEflow viser tidspunkterne i den tidszone, der er valgt på din computer, dvs. hvis du befinder dig i udlandet, og din computer er indstillet til en tidszone, der ligger fx 2 timer efter Danmark, vil starttidspunktet kl. 9:00 blive vist som kl. 11:00 i WISEflow.

Din eksamensbesvarelse skal være afleveret i WISEflow, inden sluttidspunktet er overskredet. Det er vigtigt, at du i god tid (ca. 10 minutter inden) får genereret én samlet PDF-fil af din besvarelse og påbegynder afleveringen, da eksamensflowet lukker præcis ved eksamenstidens udløb. Ved FLOWlock-eksamener (WO og WOMC) kan du skrive helt indtil sluttidspunktet og derefter gå til aflevering af din besvarelse.  

Hvad sker der, hvis netværket svigter under en FLOWlock eksamen?

Hvis netværket svigter i løbet af en FLOWlock-stedprøve, vil WISEflow bede dig gemme en lokal krypteret version af din opgave på din computer. Hvis nettet ikke er tilgængeligt, når eksamen slutter, skal du kontakte eksamenstilsynet. De kan ved hjælp af et netkabel i eksamenslokalet hjælpe dig med at aflevere den kopi af eksamensbesvarelsen, som du har gemt på din computer.

Her kan du finde en vejledning.

Efter eksamen

Hvornår er min eksamensbesvarelse afleveret korrekt?

Din besvarelse er afleveret korrekt, når du har uploadet og afleveret din besvarelse i WISEflow, inden eksamenstiden er overskredet.

Husk at klikke på Aflevér-knappen. Det er ikke tilstrækkeligt blot at uploade besvarelsen.

Når du har afleveret din eksamensbesvarelse i WISEflow, kan du bede WISEflow om at sende dig en kvittering ved at klikke på knappen "Tilsend kvittering". Du modtager herefter en mail med en bekræftelse på, at din eksamensbesvarelse er afleveret korrekt. Gem denne kvittering.

Hvem kan jeg kontakte efter eksamen?

Hvis du har spørgsmål til din opgaveaflevering, f.eks. hvis du har opdaget, at der er gået noget galt med afleveringen af din eksamensbesvarelse, kan du tage kontakt til BSS Student Services. Se kontaktoplysninger her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-student-services/

Kan jeg se min eksamensbesvarelse efter aflevering?

Kort efter aflevering af din eksamensbesvarelse vil du kunne se, hvad du har afleveret inde i eksamensflowet (Dette gælder dog ikke ved multiple choice-eksamener). Du går blot ind i det aktuelle flow, hvor du dels kan se, hvornår du har afleveret, og dels se og downloade din besvarelse. På et senere tidspunkt kan du evt. se feedback fra bedømmerne, hvis de har valgt at dele deres kommentarer med dig.