Karakterer og bedømmelse

Alle eksamensresultater offentliggøres via selvbetjeningen.

Det bemærkes, at den studerende ikke har krav på feedback efter afholdelse af skriftlig eksamen, idet begrundelsen for den afgivne karakter ligger i selve karakteren. Det er derfor op til den enkelte underviser, hvorvidt - og i givet fald i hvilket omfang - den pågældende vil give feedback på skriftlige eksamensbesvarelser.    

Der bedømmes enten efter 7-trinsskalen eller til Bestået/Ikke bestået.

7-trins-skalaen

 • 12 - DEN FREMRAGENDE PRÆSTATION
  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
 • 10 - DEN FORTRINLIGE PRÆSTATION
  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
 • 7  - DEN GODE PRÆSTATION
  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
 • 4 - DEN JÆVNE PRÆSTATION
  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
 • 02 - DEN TILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 • 00 - DEN UTILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
 • -3 - DEN RINGE PRÆSTATION
  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation