Studievejledningen for erhvervsøkonomi

Ændringer ifm. coronavirus

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus ændrer vi foreløbigt studievejledningens åbningstider og træffemuligheder frem til og med den 27. marts 2020.
Det betyder, at vi lukker for telefonisk henvendelse samt mulighed for personligt fremmøde i denne periode. 
Vi besvarer fortsat mails så hurtigt som muligt, men vi opfordrer alle studerende til tage situationen roligt og alvorligt og at man følger regeringens og Aarhus Universitets instrukser og anvisninger.

I forhold til afvikling af undervisning og eksamener i den kommende tid, bedes du løbende holde dig orienteret via din AU-e-mail samt på AU's hjemmeside om håndtering af corona-virus.

Skriv til os:

E-mail: counsellor.badm@au.dk   

Husk, at du altid skal benytte din AU-mail (201XXXXXX@post.au.dk), når du sender mails til os.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har vi alle en uddannelse som studenterstudievejledere. Vi kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til

  • fag
  • eksaminer
  • studieordninger
  • valgfag
  • merit
  • studieplanlægning eller lignende.

Vi kan også hjælpe dig med at sammensætte et studieprogram, hvis du f.eks. er blevet forsinket eller har fået startmerit.

Vi glæder os til at møde dig.

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?

En vejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne i en samtale kan spænde lige fra valgfag til trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din vejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Dine studenterstudievejledere

Portræt af Sandra Hvilsted Pedersen
Sandra Hvilsted Pedersen
Portræt af Camilla Damsgaard Andersen
Camilla Damsgaard Andersen
Portræt af Irma Halilovic
Irma Halilovic
Portræt af Sofia Villemoes
Sofia Villemoes
Portræt af Kathrine Strøm Jensen
Kathrine Strøm Jensen

Trivselsvejledning

Som trivselsvejleder er jeg fastansat i studieadministrationen og kan hjælpe dig, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter, eller hvis du af andre årsager foretrækker at tale med en vejleder, der ikke selv er studerende. Samtalerne vil oftest række ud over de rent faglige spørgsmål og kan f.eks. handle om personlige problemstillinger om livet som studerende. Dette kunne f.eks. være problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg og lignende.

Såfremt du har spørgsmål vedr. fag, eksamen, regler eller studieplanlægning vil jeg henvise dig til ovenstående studievejledere.    

​Når du booker tid hos mig, afsætter jeg 30 minutter til samtalen.
For at jeg kan forberede mig bedst muligt til samtalen, bedes du, i din booking, skrive en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.