Studerende med særlige behov

Studerende med særlige behov

Hvis du er i tvivl om, om du har særlige behov, så er du altid velkommen til at kontakte Studievejledningen for at tale om de udfordringer, som du møder på studiet. Men der findes også andre instanser, der kan være relevante at kontakte.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)    

Specialpædagogisk Støtte (SPS) tilbyder rådgivning og vejledning til studerende med en funktionsnedsættelse eller med særligt behov for støtte. De vejleder også om, om studerende eventuelt kan få Specialpædagogisk støtte.

SPS er for alle studerende på Aarhus Universitet (AU). Desuden yder vi støtte til studerende med læse/skrivevanskeligheder, psykiske eller neurologiske vanskeligheder på alle SU-berettigede videregående uddannelsesinstitutioner.

Specialpædagogisk Støtte (SPS) udbyder i løbende kurser i Dansk skriftlig akademisk kommunikation og formidling for tosprogede studerende på Aarhus Universitet. SPS udbyder også andre undervisnings- og rådgivningstilbud til tosprogede studerende på AU.

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og behandling til studerende på de lange videregående uddannelser. De er professionelle rådgivere er psykologer, psykiatere og socialrådgivere med psykoterapeutisk efteruddannelse. De har alle stor teoretisk viden og mange års erfaring med unge på deres vej gennem studielivet.