SpecialPædagogisk Støtte

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er det muligt, at du kan have gavn af Specialpædagogisk Støtte.

Formålet med Specialpædagogisk Støtte er at forsøge at kompensere for en funktionsnedsættelse, hvis funktionsnedsættelsen betyder, at du ikke har de samme studiemæssige forudsætninger som andre studerende. Således får du mulighed for at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre studerende.

Støtten er afhængig af, hvilken funktionsnedsættelse, der er tale om. Det kan f.eks. være et softwareprogram, der kan læse tekster op, hvis du er ordblind, det kan være en digital diktafon, hvis du er bevægelseshandicappet, og derfor har svært ved at tage notater i forbindelse med undervisningen, og det kan være meget andet. Vurderingen af mulige støtteformer tages ud fra en konkret vurdering af dine behov i forhold til studiet.

Du kan læse mere om SPS på SU-styrelsens hjemmeside.

Hvem kan søge?

For at få SPS skal du opfylde følgende betingelser:

Du skal:

  • Være optaget på en af Aarhus Universitets dagstudier.
  • Have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.
  • Være studieaktiv.
  • Være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.

Hvordan søger du?

Det er SU-styrelsen, der bevilger SPS.

Hvis du ønsker at søge om en SPS-bevilling, skal du kontakte Specialpædagogisk Støtte (SPS) ved Aarhus Universitet.

Kontaktinformationer kan findes her.

Før der bliver lavet en indstilling til SPS, kommer du til en samtale, hvor vi forsøger at afklare, hvad din funktionsnedsættelse betyder for din studieaktivitet og hvilken form for støtte, der er relevant at søge om.