Valgfag - kandidat

Generelt om valgfag

I løbet af din kandidatuddannelse har du mulighed for at tage valgfag svarende 30 ECTS-point. For cand.merc.(jur.).-studiet gælder, at valgfag er placeret på 3. semester, hvis du følger det normerede studieforløb.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning (herunder fag på Summer University), men du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag på din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og efterfølgende merit. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Mindst 10 af valgfagsblokkens 30 ECTS skal vælges inden for det juridiske fagområde og mindst 10 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. De resterende 10 ECTS kan anvendes frit til valgfag. Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at du har forudsætningerne for at følge de valgfag, du vælger.

Hvis du vælger et projektorienteret forløb, kan de resterende 10 ECTS placeres enten inden for det juridiske eller inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.

Fra efteråret 2020 gælder følgende: Dele af valgfagsblokken kan erstattes med et projektorienteret forløb af et omfang på 20 ECTS. Hvis vejleder er tilknyttet Juridisk Institut placeres de resterende 10 af valgfagsblokkens 30 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, mens de placeres inden for det juridiske fagområde, hvis vejleder er tilknyttet Institut for Økonomi eller Institut for Virksomhedsledelse.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger valgfag indenfor Erhvervsøkonomi enten på AU Summer University eller i løbet af 1. eller 2. semester, så kan du ikke komme på udveksling på dit 3. semester. Hvis du ønsker at komme på udveksling på dit 3. semester, så skal du have dine 20 ECTS valgfag indenfor Erhvervsøkonomi frie til at overføre fag fra dit udvekslingsophold.

Forhåndsgodkendelse og merit
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Det er desuden muligt at følge fag på jurastudiet, uden at der skal søges merit. Du kan finde oversigten over alle godkendte juridiske fag for cand.merc.(jur.)-studerende på din Studieselvbetjening, når du kigger under 'Undervisning' - 'Tilmeld'. 

Tilmeldingsperioder

Valgfag i efterårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra den 1.- 5. maj for fag i efterårssemestret. 

Valgfag i forårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra 1.- 5. november for fag i forårssemesteret.

Juridisk Institut planlægger kursusfag flere semestre frem. Planen er kun en foreløbig plan, og der kan ske ændringer i planen undervejs. Planen bliver opdateret hvert semester. I planen kan du finde hvilke juridiske fag, der er godkendt for dit studium. 

Du kan læse om de forskellige valgfag i kursuskataloget.

AU Summer University
Det er ligeledes muligt at vælge fag på Summer University. Du kan læse mere om tilmeldingsproceduren her.

Procedure for tilmelding af valgfag 

1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning.

2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ikke har tilmeldt sig på tilstrækkeligt med fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde fra 13. - 14. maj  maj og 10. - 12. november. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Praktik i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Skulle man af anden grund ønske at blive afmeldt et ellers valgt kursusfag, kræver det en dispensation herfor.

Tilmelding

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding er godkendt. Din tilmelding vil blive tjekket senest 1 uge efter, at din online tilmelding er registreret.

Bemærk at det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. Senest 14 dage efter deadline vil du blive kontaktet såfremt hvis faget bliver aflyst, eller hvis du på anden måde ikke kan deltage i faget, f.eks. hvis der ikke er plads i din valgfagsblok, pga. deltagerbegrænsning eller hvis faget ikke er godkendt til din linje. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding godt fremstå som godkendt i mellemtiden.

Information til studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet eller har haft pause mellem din bachelor og kandidatuddannelse, har du ikke mulighed for at tilmelde dig fag via selvbetjeningen i det første semester, hvor du er indskrevet.

Du bliver automatisk tilmeldt de obligatoriske fag på uddannelsens 1. semester, men du skal selv vælge mellem tre erhvervsøkonomiske profiler og dermed et eller flere erhvervsøkonomiske forudsætningsfag, alt efter hvilken profil du vælger. Du kan læse mere om profilerne på https://kandidat.au.dk/erhvervsoekonomi-erhvervsret/ under Uddannelsens opbygning. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk senest den 6. august og angive, hvilke forudsætningsfag du gerne vil tilmeldes. Der kan være deltagerbegrænsning ved forudsætningsfagene. Hvis der tilmelder sig flere studerende, end der er pladser til, vil fordelingen af pladser ske ved lodtrækning.

Du kan læse mere om de enkelte forudsætningsfag i kursuskataloget.