Aflyste juridiske kursusfag

Aflyste kursusfag i foråret 2020

Følgende fag er på grund af for få tilmeldinger aflyst i forårssemesteret 2020:

  • Access to Justice
  • Environmental Law
  • European and International Labour Law
  • Procedure