Kommunikations-Advisory Board på Health

Visninger
Nickolai har været en del af Health Studiers Advisory Board i godt 1 år

Om Advisory Boardet

I Health Studieservice vil vi gerne blive bedre til at kommunikere med alle jer studerende på Health. Derfor har vi et lavet et Advisory Board for kommunikation. 

Advisory Board'et er et mødested mellem Health Studieservice og studerende på Health. Her drøfter vi alle mulige store og små kommunikationsspørgsmål. 

Og jeres input vægter tungt - der er virkelig mulighed for at komme til orde og gøre en forskel.

Meld dig til vores Advisory Board her

Hvad får du ud af det?

Der er flere fordele for dig: 

 • Du får en udtalelse fra Health Studieservice (og kan skrive det på dit cv) hvis du sidder i Advisory Board’et i mindst et år
 • Du bliver en del af et rådgivende forum, der bliver lyttet til, og hvis input vægter tungt
 • Du får mulighed for bidrage til at løfte kvaliteten af kommunikationen på Health
 • Du får større indsigt i, hvordan vi arbejder med kommunikation til studerende på Health, og hvad der kommer til at ske på området fremover.

Hvad kræver det at være med i vores Advisory Board?

Vi mødes i Advisory Board'et ca. 2 gange pr. semester. Et normalt møde tager omkring 2 timer. 

Der kan godt være lidt forberedelse til hvert møde. 

Da møderne ligger sen eftermiddag/aften er der selvfølgelig forplejning til alle møderne.

Hvilke emner tager Advisory Board'et fat i?

Advisory Boardet fat på store, overordnede emner som for eksempel:

 • hvordan arbejder vi strategisk med kommunikation til studerende på Health?
 • hvordan skal vores strategi være for brug af sociale medier? 
 • hvilke kanaler skal vi bruge til hvilke typer kommunikation?
 • input til opbygning af studieportaler.


Advisory Boardet drøfter også konkret kommunikation som for eksempel:

 • Feedback på konkrete tekster på studieportalerne
 • Feedback på afgørelsesbreve sendt til studerende
 • Feedback på mails sendt til studerende