Inspirationslister til forhåndsgodkendelse

Sådan bruger du listen:

Nedenfor finder du inspirationslister over meritgivende kurser på AU såvel som uden for AU.
Listerne er lavet på baggrund af de forhåndsgodkendelser, der er givet inden for de seneste 5 år.


Listerne er til inspiration og er altså ikke en garanti for, at din ansøgning om forhåndsgodkendelse vil blive godkendt, hvis kurset figurerer på denne liste.

  • I dokumentet kan du skifte mellem visning af Udenlandske kurser og Danske kurser (se faneblade nederst i venstre side af dokumentet).
  • På nogle af uddannelserne kan du også finde et faneblad med en "Negativ-liste" (afviste fag) nederst i venstre side af dokumentet.

Listerne vil løbende blive opdateret.

Find oversigten over godkendte kurser: