Generelt om eksamen

Eksamensafmelding 2. og 3. forsøg

Du tilmeldes automatisk 2. og 3. prøveforsøg. Du kan ikke afmelde dig. Skulle det blive nødvendigt pga. sygdom eller andre usædvanlige forhold skal du søge dit studienævn om en dispensation via mitstudie.au.dk.

Info om online eksamen

Hvor finder jeg linket til online eksamen?

På Health afholder vi alle online eksamener via Zoom. Du finder Zoom-link til din eksamen i Digital Eksamen ved at gå ind på den enkelte prøve.

Linket kan du finde i tidsplanen for den mundtlige eksamen, som typisk er lagt i Digital Eksamen som PDF-fil.

Her finder du også telefonnummer på eksaminator, hvis der skulle opstå tekniske problemer under eksamen.

Hvis du forud for eksamen har tekniske problemer eller spørgsmål til anvendelsen af Zoom, skal du henvende dig til Health IT-support.

Hvor kan jeg læse mere om Zoom?

På Studypedia finder du information om Zoom, herunder vejledninger til at installere Zoom.

Sådan gør du i tilfælde af systemnedbrud i eksamenssituationen

Nedbrud før eksamensstart

Hvis der enten under eller kort før eksamen opstår systemnedbrud, skal du kontakte eksaminator telefonisk. Telefonnummeret findes i Digital Eksamen under den pågældende prøve.

Forsøg herefter at genoprette forbindelse via Zoom. Hvis Zoom fortsat ikke fungerer, skal du i stedet forsøge at oprette forbindelse via Skype for Business.

Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for fem minutter, skal du afbryde prøven og kontakte eksaminator pr. mail for at aftale et nyt prøvetidspunkt. Det nye prøvetidspunkt lægges samme dag efter afslutningen af de planlagte eksamener.

Det er alene eksaminator, som afgør, om en prøve skal afbrydes.

Nedbrud når eksamen er påbegyndt

Hvis nedbruddet sker, efter at prøven er begyndt, skal du til en ny eksamen næste gang, det er muligt.

Du vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis vi afbryder eksamen på grund af systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos dig eller eksaminator.

Regler for online mundtlig eksamener

Det er et krav for eksamens gennemførelse, at din computer/tablet har adgang til videoforbindelse via webcam.

Du skal identificere dig med studiekort, inden eksamen kan gå i gang.

Du må ikke have hjælpemidler som for eksempel noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler.

Du skal vende skærmen ned ad mod bordet på, hvis du har tablets, mobiler og andre devices, der kan anvendes til kommunikation med tredjepart.

Eksamen er offentlig og du har mulighed for at medbringe gæster, hvis du ønsker det. Hvis du har gæster med under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen.

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).

Regler for gruppeeksamen

Aarhus Universitet anbefaler, at gruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via hver sin PC.

Digital Eksamen på Health

Du kan læse meget mere om, hvordan du skal forholde dig til Digital Eksamen på denne side.

Eksamenskrav og hjælpemidler

Du finder informationer om krav og hjælpemidler til din eksamen her:

I venstremenuen på din studieportal under "Undervisning og eksamen" kan du se, hvornår der er ordinær eksamen og reeksamen.

Eksamensresultater

Så snart resultatet er registreret, kan du se dit eksamensresultat på

Studiekort (legitimation til eksamen)

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener.

Har du ikke fået dit studiekort, skal du medbringe følgende tre ting til eksamen:

  1. Billedlegitimation (pas eller kørekort)
  2. Indskrivningsbekræftelse
  3. Eksamensnummer

Indskrivningsbekræftelsen og eksamensnummeret finder du på Studieselvbetjeningen (STADS).

  1. Indskrivningsbekræftelsen finder du under fanebladet ”Udskrifter”
  2. Vælg udskrifter: Indskrivningsbekræftelse
  3. Eksamensnummeret finder du under fanen ”Eksamen” under Tilmeldinger.
  4. Klik på det fag du skal til eksamen i, hvorefter eksamensnummeret vil fremgå.

Graviditet og eksamen

Er du gravid og starter eksamensperioden maks. 30 dage før din terminsdato, har du mulighed for at ønske en tidlig eksamensdato. 

Muligheden for at ønske en tidlig eksamensdato gælder kun de eksamener, der kører over flere dage, og hvor du skal op én gang. Det er typisk mundtlige eksamener. 

Når vi modtager dit ønske, ser vi på, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan dog ikke love, at det altid kan lade sig gøre at få en tidlig eksamensdato.  
 

Sådan ønsker du tidlig eksamensdato som gravid

Send dit ønske til os i god tid. Gerne inden: 

  • 1. april (sommereksamen)
  • 1. oktober (vintereksamen). 

For at ønske en tidlig eksamensdato skal du skrive til Health Studieservice på health.studieservice@au.dk og vedhæfte din vandrejournal. 

Eksamenssnyd

Snyd til eksamen kan have alvorlige konsekvenser.

Eksamensklage

Er du utilfreds med bedømmelsen af din eksamen, eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lign.) eller forløbet af din eksamen, er det muligt at klage.