Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Oral Sundhed

Studienævnet omfatter følgende uddannelser: 

  • Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje (TP)
  • Erhvervsakademiuddannelsen i klinisk tandteknik (KT)
  • Akademiuddannelsen i odontologisk praksis (AOP)
  • Diplom i Oral Helse (DOH)

Studienævnets forretningsorden kan tilgås her: Forretningsorden 
 

Studienævnet består af følgende medlemmer:

  • Formand: Lene Meilstrup Martinussen martinus@dent.au.dk 
  • Undervisere: Uwe Henriksen, Heidi Kjærhede Sejthen, Chris Ejlerskov 
  • Studerende: Lars Hilton Lautitzen (TP studerende)
  • Observatører: Pernille Koustrup Ildvad (KT studerende), Helle Hornhaver (EVU), Mia Schou Johansen (studievejledningen)

Studienævnet sekretariatsbetjenes af: Emma Alstrup T. Andreasen, HE Studier

Dagsordener og referater 2023

23. januar 
Dagsorden 
Referat 

23. januar (konstituerende møde)
Dagsorden
Referat 

28. februar
Dagsorden
Referat 

28. marts
Dagsorden 
Referat 

24. april
Dagsorden 
Referat 

30. maj
Dagsorden
Referat 

27. juni
Dagsorden 
Referat