Studienævn TP

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Oral Sundhed

Studienævnet omfatter 

Professionsbacheloruddannelsen  i tandpleje
Erhvervsakademiuddannelsen i klinisk tandteknik
Akademiuddannelsen i odontologi praksis
Diplomuddannelsen i oral helse

Studienævnet består af følgende medlemmer:

Formand: Ulla Bæk Lindtoft
Næstformand: Wadeer Dowezai

Undervisere:
Jensa Ottosdottir Øregaard (TP), Lotte Andersen (TP), Uwe Henriksen (TP), Ulla Bæk Lindtoft (TP) og Gunver Madsen (KT).

Studerende:  
Wadeer Dowezai (TP-studerende), Nastasia Maria Bech (TP-studerende), Bibi Naziyh Dowezai (TP-studerende).    

Observatører: 
Lene Meilstrup Martinussen (Studieleder), Anne-Marie Christensen (Studievejledningen), Dorte Lindelof, (Underviser, suppleant, TP), Vibe Lindhardt Fælled (Studerende, KT), Camilla Mai Juul (Studerende, KT), Ann Cathrine Kolding Andersen (Studerende, TP), Lene Marie Ehrhorn (Sagsbehandler, HE Studier) og Merethe Haugaard (Uddannelsesrådgiver, HE Studier)

Forretningsorden for studienævnet.

Referater 2017

Referater 2016

Referater 2015