EAPIL Aarhus Conference

The EAPIL Aarhus Conference has been postponed to 2-4 June 2022 due to the Corona Virus.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 2. juni 2022, kl. 10:00 - lørdag 4. juni 2022, kl. 17:00

Sted

Bartholins Allé 3, Søauditorierne

Studerende inviteres til at deltage i den store europæiske konference om international privatret den 2.4. juni 2022: The EAPIL Aarhus Conference, som Juridisk Institut er vært for.

Konferencen adresserer vigtige praktiske spørgsmål om lovvalg og nye udfordringer grundet den digitale udvikling og en tiltagende fragmentering af den europæiske internationale privatret.

Foredragsholderne er sammensat af forskere, dommere og advokater fra hele Europa, hvortil kommer deltagelse af de mest anerkendte forskere inden for international privatret i paneldiskussionerne.

Behandling af internationale sager og spørgsmål om lovvalg samt internationalt værneting bliver mere og mere relevante for alle jurister, hvorfor dette er en oplagt lejlighed til at lære mere herom. Konferencen er samtidig den første og stiftende konference for den nyetablerede European Association of Private International Law (EAPIL).

Vi opfordrer derfor til, at så mange af jer som muligt deltager i hele eller en del af konferencen.

Registrering kan ske via nedenstående link (under “Students – Danish and foreign”) for kun 30 euro og inkluderer også reception.