Inspiration til valg af emne til afhandling eller speciale inden for skat, told, moms og afgifter

Onsdag den 4. oktober 2023 inviterer Skatteretsgruppen på Juridisk Institut til inspirationsdag for studerende, som overvejer bachelorafhandling eller speciale inden for det skatteretlige felt (skat, moms, told og afgifter).

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 4. oktober 2023,  kl. 16:00 - 18:00

Sted

Bygning 1342, lokale 455 (Lille Juridisk Auditorium)

På dagen vil en række praktikere præsentere skatteretlige problemstillinger, som giver anledning til udfordringer i deres dagligdag. 

Præsentationerne har til formål at give inspiration til gode og relevante afhandlings- og specialeemner inden for både direkte og indirekte skatter.

Såfremt du påtænker at skrive afhandling eller speciale inden for et skatteretligt emne, er du derfor velkommen til at tilmelde dig her: https://events.au.dk/inspirationsdag2023 og lade dig inspirere.

Arrangementet afholdes i tidsrummet 16.00 -18.00 i bygning 1342, lokale 455 (Lille Juridisk Auditorium) og består af oplæg inden for de forskellige områder af skatteretten med efterfølgende mulighed for spørgsmål og drøftelse af potentielle emner med de tilstedeværende praktikere og medlemmerne af skatteretsgruppen.