Inspiration til valg af emne til afhandling eller speciale inden for Skat, Told, Moms og Afgifter

Tirsdag den 27. september 2022 inviterer Skatteretsgruppen på Juridisk Institut til inspirationsdag for studerende, som overvejer bachelorafhandling eller speciale inden for det skatteretlige felt (Skat, moms, told og afgifter).

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 27. september 2022,  kl. 16:00 - 18:00

Sted

Bygning 1324, lokale 011 (Tvillingeauditorium)

På dagen vil en række praktikere præsentere skatteretlige problemstillinger, som giver anledning til udfordringer i deres dagligdag.

Præsentationerne har til formål at give inspiration til gode og relevante afhandlings- og speciale­em­ner inden for både direkte og indirekte skatter.

Såfremt du påtænker at skrive afhandling eller speciale inden for et skatteretlig emne, er du derfor velkommen til at tilmelde dig her: https://events.au.dk/inspirationsdag2022 og lade dig inspirere.

Arrangementet afholdes i tidsrummet 16.00 -18.00 i bygning 1324, lokale 011 (Tvillingeauditorium) og består af oplæg inden for de forskellige områder af skatteretten med efterfølgende mulighed for spørgsmål og drøftelse af potentielle emner med de tilstedeværende praktikere og medlemmerne af skatteretsgrup­pen.

Med venlig hilsen
Skatteretsgruppen, Juridisk Institut