Nyheder

19.11.2009 |

Retskritisk Forum holder arrangement om Konfliktråd - alternativ til straf

Mandag 30. november, kl. 16.00-18.00byg. 1342, aud. 455, (lille juridisk aud) Fri entre - gratis kage Flere politikredse har siden 1994 haft forsøgsordningermed konfliktråd, der giver offer og gerningsmand mulighed for at mødes i en mæglingssituation. Den 1. januar 2010 træder en lov i kraft, der vil gøre konfliktråd til en permanent og…

18.11.2009 |

Ombudsmanden om offentlighedsloven

Retskritisk Forum holder arrangement torsdag d. 19. november kl. 16.00-18.00 i Bartholins Auditorium, Bygning 1241, aud. 135 Fri entre - gratis kage Det er 22 år siden, at den nuværende offentlighedslovtrådte i kraft. Den digitale udvikling og nye strukturer i den offentlige sektor har grundlæggende forandret vores samfund og behovet for en ny…

16.11.2009 |

Retsmøde

Onsdag den 18. november kl. 14.15-15.30 1340/lokale 425, (det store gavlværelse) holder afdelingen for Retslære retsmøde med foredrag af Professor Jan Engberg - ASB omkring emnet "Juridiske begrebers medfødte dynamik – og hvad den betyder for lovteksters forståelighed" Rets-møderne er et tværfagligt forum, hvor emner indenfor…

04.11.2009 |

Ph.d.-Forelæsning ved Juridisk Institut

Med henblik på erhvervelse af den juridiske ph.d.-grad forsvarer cand. jur. Malene Værum Westmark sin afhandling: ”Offentligretligt erstatningsansvar for skadevoldende retsakter”  ved en offentlig ph.d.-forelæsning  torsdag den 3. december 2009 kl. 14.00 i auditorium 455, bygning 1342  med efterfølgende reception i lokale 425,…

02.11.2009 |

Støtte fra Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Målgruppe: Juridiske kandidater og studerende, der har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi og/eller må antages at kunne få udbytte af udlandsophold, deltagelse i møder og kongresser m.v. Støtte: Der uddeles beløb i størrelser efter fondsbestyrelsens skøn – normalt 3.-4.000 til studerende og 20.-25.000 til kandidater. Ansøgning:…