Nyheder

25.02.2011 |

Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning - Uddeling af stipendier i 2011

Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at støtte forskning inden for de områder, som særligt interesserede fondsstifteren. Det er i år første gang, at fonden foretager uddelinger.Stiftelsen har for 2011 afsat 300.000 SEK til uddeling til et eller flere stipendier m.v.Stiftelsens formål er at fremme…

14.02.2011 |

Deltag i Studiemiljø 2011 og få indflydelse på dit studiemiljø

I de kommende uger gennemføres en omfattende undersøgelse af studiemiljøet på Aarhus Universitet - deltag og få indflydelse!

04.02.2011 |

Ph.d. forelæsning ved juridisk institut

Med henblik på erhvervelse af den juridiske ph.d.-grad forsvarer Trine Balskilde Stoltenborg sin afhandling: ”Betydningen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 på husdyrbrugområdet. Problembarn eller bare miskendt?” ved en offentlig ph.d.-forelæsning fredag, den 25. februar 2011, kl. 13.00 i  auditorium 455, bygning 1340 med efterfølgende…