Nyheder

24.03.2011 |

Det Juridiske Studienævn søger russekretærer og tutorer

Til Rusintroduktionen 2011 er et antal stillinger ledige enten som russekretærer eller tutorer. Lidt om de ledige stillinger: Der søges to russekretærer til planlægning af rusmodtagelsen 2011. Der vil ved ansættelsen af russekretærerne, blive lagt vægt på at ansøgningen er parvis. Russekretærerne har ansvaret for den praktiske tilrettelæggelse…

15.03.2011 |

Ph.d.-stipendier, foråret 2011

Ved Aarhus School of Business and Social Sciences er et antal ph.d.-stipendier ledige til besættelse pr. 1. september 2011 eller snarest derefter. Der opslås et antal stipendier inden for følgende programmer: Business Communication Psychology and Human Relations Public Policy and Administration Business Administration Economics and Business…

11.03.2011 |

Ph.d.-graden i jura – er det noget for dig?

Så kom til informationsmøde om ph.d.-uddannelsen tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 15.15 i lokale 315, bygning 1341 Er du blandt de bedste på din årgang? Vil du være ekspert på dit felt? Vil du kunne søge de mest attraktive jobs? Du opnår ph.d.-graden, når du har gennemgået en lønnet forskeruddannelse på internationalt niveau. Som…

01.03.2011 |

Mr. Menneskeret gæster Aarhus Universitet

Menneskerettigheder er temaet, når Peer Lorenzen, den danske dommer ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassburg, den 17. marts gæster Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Her vil han holde forelæsning om samspillet mellem Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen.