Åbent hus arrangementer - Møde med faggrupperne

I forlængelse af den afholdte specialedag, inviterer faggrupperne til åbent hus arrangementer hvor du kan få faglig sparring på emneovervejlelser - du kan se de forskellige tider og steder her. Vel mødt til åbent hus-arrangementerne!

Med henblik på at ruste de studerende bedst muligt til at foretage valg af specialeemne og mulig vejleder afholder faggrupperne en række åbent hus-arrangementer:

Faggruppen for EU-ret /International ret:

Den 24/9 kl. 9-12 i bygning 1410/lok. 147

Faggruppen for Formueret:

Den 24/9 kl. 11.15 – 12 i bygning 1324/lok. 025 (tvillingeauditoriet) med efterfølgende individuel kontorvejledning frem til kl. 13

Faggruppen for Offentlig ret:

Den 27/9 kl. 10-12 (Karsten Revsbech i bygning 1414/lok. 412 og Ole Terkelsen i bygning 1414/lok. 416)
Den 8/10 kl. 12-14 (Helle Bødker Madsen i bygning 1414/lok. 418 og Jørgen Albæk Jensen i bygning 1414/lok. 414)

Faggruppen for Almene Fag / Retslære

Den 1/10 kl. 12-13 i bygning 1410/lok. 147: Oplæg om retssociologiske specialer

Den 1/10 kl. 13-14: Bettina Lemann Kristiansen, bygning 1410/lok. 236

Den 2/10 kl. 10-12: Jens Evald, bygning 1410/lok. 239

Faggruppen for Skatteret:

Den 7/10 kl. 16-18 i bygning 1342/lok. 455

Faggruppen for Erhvervsreguleringsret

Den 21/10 kl. 13-16

Dansk, europæisk og international arbejdsret, diskrimination, foreningsfrihed, kollektive systemer – både på dansk og på engelsk: Natalie Videbæk Munkholm (1410/220) og Vincenzo Pietrogiovanni (1414/lok. 209)

Miljøret: Ellen Margrethe Basse (1414/lok. 115)

Selskabsret: Hanne Søndergaard Birkmose (1410/lok. 221)

Faggruppen for Strafferet og kriminologi:

 

Den 1/10 kl. 13-14: Anette Storgaard i kriminologi og straffuldbyrdelsesret, bygning 1410/lok. 247

Den 4/10 kl. 14-15.30: Lasse Lund Madsen i strafferet og straffeproces, bygning 1410/lok. 247

Der vil i tilknytning til de forskellige åbent hus-arrangementer være mulighed for at træffe de undervisere, der er tilknyttet den pågældende faggruppe, og drøfte mulige emner med de pågældende.

Vær opmærksom på at dette muligheden for at drøfte emneovervejelser med en mulig vejleder. Der kan således ikke påregnes nogen form for individuel vejledning om valg af specialeemne uden for rammerne af de nævnte åbent hus-arrangementer.

Du kan læse mere om specialevejledning på din studieportal.

Oops, an error occurred! Code: 20230206025716e3a524be