Brightspace - AU Databeskyttelseskursus (GDPR)

Alle studerende på Aarhus Universitet er automatisk indskrevet på AU Databeskyttelseskursus (GDPR), som du møder på Brightspace.

Velkommen til AU Databeskyttelseskursus (GDPR)

Som universitetsstuderende kommer du sandsynligvis til at håndtere data i mange sammenhænge – i undervisningen, ved indsamling af surveydata, ved lydoptagelser af interview og i forbindelse med klinik/praktik. I alle disse situationer er det vigtigt, at du er rustet til at håndtere data med særligt blik for beskyttelse af personoplysninger.

Som studerende på Aarhus Universitet er du derfor automatisk indskrevet på AU Databeskyttelseskursus (GDPR), der ligger som en ressource på Brightspace. Du har fri adgang til kurset, ligesom dine undervisere har mulighed for at anvende det i undervisningssammenhæng.

Kurset er et modulbaseret onlineforløb, der giver dig en generel indføring i reglerne for beskyttelse af personoplysninger og i de overordnede retningslinjer for databeskyttelse på Aarhus Universitet.

Kurset har en afsluttende quiz, som tester din viden om kursets fire basismoduler. Opnår du mindst 80 % rigtige svar, kan du generere et certifikat, der viser, at du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Kurset er udformet af Centre for Educational Development (CED) i samarbejde med repræsentanter fra AU's fakulteter, AU Uddannelse og DPO-organiseringen på AU. Find AU Databeskyttelseskursus (GDPR) på dansk her eller find det under fanen ”Resources” i Brightspace.

God fornøjelse!