Center for Ret & Digitalisering (CREDI) Scholarships ved Juridisk Institut

Der uddeles et antal scholarstipendier (CREDI Scholarships) på hver 45.000 kr. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019 kl. 12.00.

Juridisk Institut har besluttet at udskrive prisopgaver i et emne, som ligger inden for Center for Ret & Digitalisering (CREDI). I den forbindelse opslås scholarstipendier til studerende på jura- og erhvervsjurauddannelserne. I år er emnet for prisopgaven: ”Algoritmer i forvaltningsretlig belysning”.

De, der opnår et stipendium, har ved Juridisk Institut adgang til kontor og IT samt vejledning svarende til det, man kan forvente i forbindelse med specialeskrivning. De studerende forventes at være til stede i forbindelse med udarbejdelse af prisopgaven, således at de kan indgå i et fagmiljø med de øvrige prisopgaveskrivere. Stipendiet udbetales i tre rater i perioden 15. oktober 2019 - 31. juli 2020.

Fristen for indlevering af besvarelse af prisopgaven er den 1. august 2020 kl. 12.00.

Universitetets regler for prisopgaver findes på adressen: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/6/63/

Nærmere oplysninger om scholarstipendierne og arbejdet med prisopgaverne kan fås på informationsmødet, der afholdes den 16. september 2019 i lokale 431, bygning 1412 eller ved henvendelse til professor Søren H. Mørup eller professor Karsten Revsbech.

Kvalifikationskrav

Scholarstipendierne kan søges af jura- og erhvervsjurastuderende. Ansøgere, som har bestået bacheloruddannelsen, vil blive foretrukket.

Formalia

Ansøgning med karakterudskrift og CV, samt en beskrivelse af hvilke problemstillinger ansøger ønsker at fokusere på og begrundelsen herfor, sendes pr. e-mail til: kirsten@law.au.dk

Ansøgningsfrist

1. oktober 2019 kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes med: CREDI Scholarship 2019-2020

Oops, an error occurred! Code: 20230129070138354e77f5