Center for Sociologiske Studier (CESAU) søger studentermedhjælpere/frivillige

22.12.2009

Første januar 2010 oprettes et nyt center, som har til formål at koordinere og udvikle den sociologiske forskning og undervisning ved Aarhus Universitet. Væsentlige opgaver for centeret er at udbrede information om sociologiske aktiviteter, koordinere og igangsætte undervisningsudbud, herunder ph.d.-kurser og efteruddannelse, koordinere fælles forskningsindsatser, arrangere konferencer og afholde foredrag m.m. Til at løfte disse opgaver søger vi en række studerende. Der er dels tale om to lønnede stillinger, dels om rekrutteringen af en række frivillige. De to lønnede stillinger ønskes besat pr. 1.2.2010.

Den ene stilling ønskes besat med en studerende, der kan bistå centerledelsen i udviklingen af centerets hjemmeside, være webmaster og løbende udvikle siden. Anslået arbejdstid er 20 timer om måneden.

Den anden stilling ønskes besat med en studerende, der kan varetage diverse administrativt arbejde i forbindelse med koordinering og kommunikation med centerets samarbejdspartnere. I begge stillinger er det en forudsætning, at du er effektiv, har overblik og mestrer engelsk på højt niveau. Anslået arbejdstid pr. måned er ligeledes 20 timer. Stillingerne som studentermedhjælp aflønnes efter gældende sats, pr. 1. oktober 2009 kr. 109,67 pr. time + 12½% i feriepenge.

 

Derudover vil vi gerne høre fra studerende, der er interesserede i at være tilknyttet centeret i forbindelse med kommende opgaver, ligesom vi gerne vil høre fra studerende, som vil yde en frivillig indsats ved større konferencer mv. Hvis du med andre ord har en interesse i at være tilknyttet centeret, så hører vi gerne fra dig.

Ansøgning til de to lønnede stillinger skal være centerleder Carsten Bagge Laustsen i hænde senest den 25. januar 2010. Adressen er:

 

Carsten Bagge Laustsen

Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet

Bartholins Allé 7, 1331

8000 Århus C

Spørgsmål vedrørende stillingerne eller tilbud om at fungere som frivillig ved centeret kan sendes til centerlederen på mail: cbl@ps.au.dk.