Digitale eksamener i sommeren 2014

Alle skriftlige eksamener på jurastudiet bliver digitale fra maj 2014.

06.05.2014 | Michael Mejlgaard Udby

I forbindelse med sommereksamenen i maj/juni 2014 bliver alle skriftlige stedprøver delvist elektroniske, dvs. at opgaven udleveres i papirform, hvorefter den studerende besvarer opgaven på sin computer og slutteligt uploader den til den nye digitale platform Wiseflow. Det eneste, der således er forskelligt fra tidligere, er, at opgaven nu uploades digitalt frem for at blive printet og afleveret i kuvert. Derfor skal man som studerende heller ikke have printer med. Det er som hidtil ikke tilladt at koble sig på internettet i løbet af eksamenen, men kun i forbindelse med upload af opgavebesvarelsen.

Bemærk dog, at man som studerende selv har ansvaret for, at ens computer virker, dvs. at den kan tilgå internettet, og at man kan koble sig på Wiseflow. Ligeledes er det en god idé at medbringe en USB-nøgle til at gemme opgaven på, hvis man mod forventning skulle få problemer med at tilgå nettet eller Wiseflow. I så tilfælde kan USB-nøglen afleveres fysisk og fungere som en dispensationsansøgning til studienævnet som afleveret opgave.

Alle eksamener vil blive afholdt på AUs område, hvorfor man altså skal sikre sig, at ens computer kan logge sig på AUs netværk. Informationer herom samt en introduktion til Wiseflow findes under siderne vedrørende digital eksamen.

Studerende