Elitemodulet 2013

Er du én af de bedste? Så er det måske noget for dig at søge om optagelse på Elitemodulet på Jura!

12.03.2013 | Charlotte Ebbesen

Juridisk Institut giver igen i efteråret 2013 – i samarbejde med en række førende advokatfirmaer – udvalgte studerende mulighed for at deltage i et særligt Elitemodul på kandidatuddannelsen. Fagenes sammensætning og indhold er udviklet i samarbejde med de medvirkende advokatfirmaer for at sikre den helt rigtige profil med henblik på en senere ansættelse som advokat(fuldmægtig). Også på en række andre punkter giver Elitemodulet en anderledes tilgang til juraen og ikke mindst det at lære jura.

Nyt fag 2013
På Elitemodulet 2013 udbydes denne gang et nyt fag ”Samarbejde i selskabsform”, der udbydes af professorerne Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen. Du kan læse mere om det nye fag her. (Faget udbydes i 2013 i stedet for ”Udvidet kontraktkoncipering” ved professor Lars Henrik Gam Madsen).

De to øvrige fag, der udbydes som led i Elitemodulet i efteråret 2013, er ”Udvidet dansk og international insolvensret” ved professorerne Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen samt ”Advanced Private International Law and International Arbitration” ved professor Torsten Iversen.

Kvalifikationer  
Deltagelse på Elitemodulet kræver, at man tilhører de 25 % bedste studerende. Dette betyder for deltagelse på modulet i efteråret 2013, at man skal have bestået bacheloreksamen (bach. jur) med et gennemsnit på mindst 7,6 (efter syvtrinsskalaen). Studerende, der bliver bachelorer i juni 2013, forventes også at få mulighed for at søge om optagelse til efteråret 2013. Disse studerende kan dog ikke søge om optagelse i første runde (i første halvdel af maj), men først efter bestået bacheloreksamen (i første halvdel af juli).

Informationsmøde
Er du interesseret i at høre mere? Så kom til informationsmøde om Elitemodulet 2013 tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00-13.00 i lokale 025, bygning 1324 (”tvillingeauditorierne”).

Ansøgning
Ansøgningen, der kan downloades fra elitemodulet.dk, sendes pr. e-mail med vedhæftede bilag (pdf- eller wordfiler) til Torsten Iversen ti@jura.au.dk. Der kan kun ansøges elektronisk.

Ansøgningsfristen for deltagelse i Elitemodulet i efteråret 2013 er fra den 1.-15. maj 2013.

Læs mere på elitemodulet.dk

Uddannelse, Studerende