Elitemodulet aflyst i efterårssemestret 2013 – nyt udbud allerede i forårssemestret 2014

Som følge af et for ringe antal ansøgninger i første runde har det desværre været nødvendigt at aflyse elitemodulet i efteråret 2013.

14.05.2013 | Charlotte Ebbesen

Elitemodulet vil blive genudbudt allerede i forårssemesteret 2014 – med de fag, der aktuelt indgår på modulet, dvs. Udvidet dansk og international insolvensret, Samarbejde i selskabsform og Advanced Private International Law and International Arbitration.

De faste undervisere i foråret 2014 vil være professorerne Kim Sommer Jensen, Lasse Højlund Christensen, Mette Neville, Karsten Engsig Sørensen og Torsten Iversen. Der vil blive gjort udstrakt brug af eksterne undervisere, således at problemerne ikke blot belyses fra en teoretisk, men tillige fra en praktisk synsvinkel.

Interesserede anmodes allerede nu om at notere sig, at elitemodulet igen vil blive udbudt i foråret 2014, og opfordres til at udbrede kendskabet hertil blandt deres medstuderende, således at der næste gang vil være det fornødne antal ansøgninger til oprettelselse af modulet.

Spørgsmål og henvendelser om elitemodulet kan rettes til Torsten Iversen, ti@jura.au.dk eller 87 16 56 56.

Der opfordres til, at man løbende holder øje med hjemmesiden for nye informationer.

Uddannelse, Studerende