Globaliseringen og Dansk Ret

18.02.2010

Retskritisk Forum afholder et arrangement om"Globaliseringen og Dansk Ret" onsdag d. 10. marts 2010, kl. 16.15-18.00 i Juridisk Auditorium

Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen fortæller om, hvordan globaliseringen påvirker dansk offentlig ret, især gennem EU- og menneske- retten.

Efter oplægget overrækkes Kammeradvokatens bachelorlegat, og alle inviteres til receptionen i den anledning i Det Store Gavlværelse.