Information om sommereksamen 2020

Det Juridiske Studienævn har på et ekstraordinært møde den 29. april 2020 besluttet, hvordan omlægningen skal ske for de enkelte fag på uddannelserne HA(jur.), Cand. merc. jur., Bach. jur., Cand. jur. samt Master i skat.

Kære studerende,

Som I tidligere er blevet informeret om, har man på AU besluttet, at alle stedprøver - mundtlige såvel som skriftlige - skal omlægges til et digitalt format, ligesom omlægningen i videst muligt omfang skal ske i forholdet 1:1. Det betyder at mundtlige eksaminer omlægges til mundtlige online eksaminer, skriftlige eksaminer omlægges til skriftlige hjemmeprøver, mens hjemmeopgaver forbliver hjemmeopgaver. Omlægningen gælder også omprøver.

Det Juridiske Studienævn har på et ekstraordinært møde afholdt den 29. april 2020 besluttet, hvordan omlægningen skal ske for de enkelte fag på uddannelserne HA(jur.), Cand. merc. jur., Bach. jur., Cand. jur. samt Master i skat. Omlægningen fremgår af nedenstående oversigt, der også findes på studieportalen.

Oversigt over eksaminer Jura

Bemærk at de allerede udmeldte datoer for afholdelse af såvel mundtlige som skriftlige eksaminer fortsat er gældende.

I vil inden længe modtage mere udførlig information om den praktiske afvikling, herunder det tekniske set-up.

Venlig hilsen

Dennis Ramsdahl Jensen, Carsten Willemoes og Malene Kerzel

Studieledere

Oops, an error occurred! Code: 2023020709074638d09330