Information til studerende på den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse

Vigtig information om undervisning i efterårssemesteret 2020

Kære studerende på jurauddannelsen,

Der er gennem den seneste tid arbejdet intenst på at få tilrettelagt efterårets undervisning bedst muligt under behørig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og ud fra ønsket om at sikre vore studerende så meget tilstedeværelsesundervisning som overhovedet muligt. Sidstnævnte gælder ikke mindst for de nye studerende på 1. semester. Nu foreligger der en endelig løsning, som varierer afhængigt af, hvilken årgang man som studerende befinder sig på.  

1. semester – 1. år 

Forelæsninger afvikles på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner dog således, at kun 2/3 af de studerende møder fysisk op til undervisning. Den resterende tredjedel modtager online zoom-undervisning fra en lokation på universitetet. Fordelingen af, hvem der skal møde fysisk til forelæsning, og hvem der skal møde til online zoom-undervisning, vil blive meddelt på Blackboard ultimo uge 34. Al holdundervisning bliver afviklet som tilstedeværelsesundervisning på de i timeplaner fastsatte tidspunkter. 

3. semester – 2. år

Forelæsninger og holdundervisning afvikles på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner dog således, at de studerende alene møder fysisk op til undervisning hver anden uge. Det betyder altså, at de studerende har 100 % onsite undervisning i den ene uge og 100 % online undervisning i den anden uge på de i timeplaner fastsatte tidspunkter. Hvem der skal møde fysisk til undervisning vil blive meddelt på Blackboard ultimo uge 34. 

5. semester – 3. år

Forelæsninger afvikles på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner dog således, at kun halvdelen af de studerende møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Hvem der skal møde fysisk til undervisning vil blive meddelt på Blackboard ultimo uge 34. Al holdundervisning vil blive afviklet online via zoom på de tidspunkter, der fremgår af timeplaner. 

Kandidatuddannelsen

Undervisningen afvikles på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner dog således, at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår.  Denne liste skal lægges på Blackboard af fagsekretæren ultimo uge 34. 

Venlige hilsen

Malene Kerzel

Studieleder

Oops, an error occurred! Code: 202302060200539b5d6ca6