Information til studerende på jurauddannelsen

Vigtig information om undervisning i efterårssemesteret 2020

Kære studerende på jurauddannelsen,

Der er de seneste dage arbejdet intenst på at få omlagt den resterende del af efterårets undervisning bedst muligt under behørig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Ændringerne vil træde i kraft den 19. oktober og gælde for resten af efterårssemesteret.

Nedenfor følger de overordnede retningslinjer for studerendes fremmøde til undervisningen på de enkelte semestre. Da dette er de overordnede retningslinjer, må det understreges at det er vigtig at følge med på det enkelte fags Blackboard side, da det er her de konkrete detaljer for undervisningen fremgår. Her vil eventuelle afvigelser og ændringer fra planen også komme til at fremgå.

HUSK kun at møde op fysisk til undervisning hvis du er på listen (gul eller hvid) på fagets Blackboard side, og det her fremgår, at du må møde frem den pågældende uge.

Ved to-timers lektioner holdes en kort 5 minutters pause mellem de to lektioner, og sidste lektion afsluttes senest 10 minutter før tid, så alle kan nå at spritte af og forlade lokalet, inden næste hold kommer ind. Ved tre, fire eller flere lektioner afholdes pauser efter underviserens anvisninger. Sidste lektion afsluttes også senest 10 minutter før tid.

 

1.     semester – 1. år 

Det har indtil nu været sådan, at 2/3 af de studerende på årgangen har kunnet møde fysisk op til forelæsninger. Al holdundervisning er indtil nu blevet afviklet som tilstedeværelsesundervisning.

Det er imidlertid ikke muligt at opretholde afstandskravet ved brug af denne model, hvilket er baggrunden for, at planen for afvikling af undervisning fra og med den 19. oktober ændres således, at kun den ene halvdel af et hold møder fysisk op til hhv. forelæsninger og holdundervisning, mens den anden halvdel modtager online zoom-undervisning.  

Både forelæsninger og holdundervisning afvikles - som hidtil - på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner.

Fordelingen af, hvem der skal møde fysisk til hhv. forelæsning og holdundervisning og hvem der skal modtage online undervisning, vil blive meddelt på Blackboard ultimo uge 42. Det bemærkes, at det desværre ikke er muligt at ændre i oversigten, hvor der ved opdelingen af, hvem der kan deltage i undervisningen eller via zoom er foretaget med udgangspunkt i studiegrupperne. 

 

3. semester – 2. år

Det har indtil nu været sådan, at halvdelen af de studerende på årgangen har haft mulighed for hver anden uge at møde fysisk op til forelæsninger og holdundervisning.

Det er imidlertid ikke muligt at opretholde afstandskravet ved brug af denne model, hvilket er baggrunden for, at planen for afvikling af undervisning fra og med den 19. oktober ændres, således at alene halvdelen af et hold kan møde fysisk op til hhv. forelæsninger og holdundervisning. Den anden halvdel vil i stedet modtage online zoom-undervisning. Der er således ikke længere tale om, at hele holdet møder til hhv. forelæsninger og holdundervisning hver anden uge men i stedet, at den ene halvdel af holdet møder fysisk ind til undervisning i den ene uge, mens den anden halvdel af holdet møder fysisk ind i den anden uge.

Både forelæsninger og holdundervisning afvikles - som hidtil - på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner.

Fordelingen af, hvem der skal møde fysisk til hhv. forelæsning og holdundervisning  og hvem der skal modtage online undervisning, vil blive meddelt på Blackboard ultimo uge 42. Det bemærkes, at det desværre ikke er muligt at ændre i oversigten, hvilket betyder, at der ikke kan tages særlige hensyn til evt. studiegrupper.

5. semester – 3. år – ingen ændringer

Forelæsninger afvikles på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner dog således, at kun halvdelen af de studerende møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Hvem der skal møde fysisk til undervisning vil blive meddelt på Blackboard ultimo uge 34. Al holdundervisning vil blive afviklet online via zoom på de tidspunkter, der fremgår af timeplaner. 

Kandidatuddannelsen – ingen ændringer

Undervisningen afvikles på de tidspunkter, der er fastsat i timeplaner dog således, at kun halvdelen af de studerende på holdet møder fysisk op til undervisning. Den anden halvdel af de studerende modtager i stedet undervisning online via zoom. Der vil for hvert enkelt fag blive udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvem der skal møde op til undervisning og hvornår.  Denne liste skal lægges på Blackboard af fagsekretæren ultimo uge 34. 

Se her for generelle informationer til studerende:

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/

Venlig hilsen

Malene Kerzel

studieleder

Oops, an error occurred! Code: 20230129065205f271d4a7