Informationsmøde om Ph.d. udannelsen i Jura

19.02.2010

mandag d. 22. marts 2010 kl. 13.15 i lokale 315 (Studienævnets gavlværelse), bygn. 1341

 Er du – eller bliver du – kandidat, eller er du studerende på kandidatuddannelsen?

Er du blandt de allerbedste på din årgang?

Vil du være ekspert på dit felt?

Vil du kunne søge de mest attraktive jobs?

Du opnår ph.d.-graden, når du har gennemgået en lønnet forskeruddannelse på internationalt niveau. Uddannelsen varer 4 år, hvis du samtidig gør din kandidatuddannelse færdig, eller – hvis du er kandidat – 3 år.

Som ph.d.-studerende har du bl.a. muligheden for:

  • Kortere eller længerevarende udlandsophold.
  • Undervisning, typisk på bacheloruddannelsen
  • Deltagelse i forskerkurser, konferencer m.v. i Danmark og i udlandet.
  • At skrive en afhandling på ca. 200-250 sider.

    Hent opslag
    læs mere på www.jura.au.dk/phd