Lektor Claus Rohde hædret med det Samfundsvidenskablige Fakultets forskningspris

07.06.2010

Under årsfesten fredag d. 4. juni 2010, modtog Claus Rohde Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Forskningspris på 50.000 kroner for hans fremragende forskning inden for formueret.

Claus Rohde er 34 år og lektor ved Juridisk Institut, men han har allerede en videnskabelig produktion bag sig, der blandt andet omfatter to vægtige artikler, som blev publiceret i særdeles anerkendte tidsskrifter. Juridisk Institut, hvor Claus Rohde udfører sin forskning, vurderer ham til at være i besiddelse af et endog meget stor potentiale inden for den juridiske forskning.

Læs hele artiklen her